Program Rodzina 500+

rodzina 500+Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż osoby zainteresowane programem rządowym „Rodzina 500+” mogą od 1 kwietnia 2016 r. składać wnioski w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

    • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach na ul. Żabik 9 lokal 9;
    • drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia (serwis zewnętrzny) posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP;
    • drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS;
    • drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi.

 

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień i niezbędne dokumenty dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
oraz u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach w siedzibie na ul. Żabik 9 lokal 9
lub pod nr telefonu 32 235 45 03, 794 403 158.

Informujemy, że od 01.04.2016 r. pracownicy realizujący program „Rodzina 500+” będą przyjmować wnioski w następujących godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Środa: 8:00 – 17:00
Czwartek: 7:00 – 15:00
Piątek: 7:00 – 13:00

WAŻNE !

Ze względu na duże zainteresowanie w/w programem prosimy o składanie wypełnionych wniosków wraz z kompletną dokumentacją.
W przypadku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca 2016 roku świadczenie wychowawcze zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

 

pdf  Podrecznik Rodzina 500+_1

DRUKI DO POBRANIA:

word  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

word  Oświadczenie – działalność gospodarcza

word  Oświadczenie – gospodarstwo rolne

word  Oświadczenie – dochody nieopodatkowane

AKTY PRAWNE:

link2  Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(Dz. U z 2016 roku, poz.195)

link2  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze