Placówki edukacyjne

Zespół Szkolno-Przedszkolny

8-letnia szkoła podstawowa z włączonymi dwoma klasami Gimnazjum
43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 7
Tel. +48 (32) 23-55-016, 33-06-282
Faks +48 (32) 23-55-016
Adres strony internetowej: www.ornontowice.edu.pl
Dyrektor – mgr Gizela Siedlaczek


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

43-178 Ornontowice, ul. Dworcowa 1
Tel. (+48) 32 23-54-600, 23-54-630
Faks: (+48) 32 23-54-630
Adres strony internetowej: www.zsp.ornontowice.pl
Dyrektor – mgr Teresa Stasik – Szyszka


Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP NP
im. Aniołów Stróżów

43-178 Ornontowice, ul. Zamkowa 2
tel. (+48) 32 235-51-21
Dyrektor – Katarzyna Hadamik – Siostra Przełożona Klasztoru Sióstr Służebniczek NMP NP