Rolnictwo

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej – 28 lipca 2019 r.

Informacja: Wybory

Osobą koordynującą całość spraw związanych z przygotowaniem wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej ze strony Urzędu Gminy jest: Pani Renata Iżewska (Inspektor Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami) tel. 32/33-06-229.

Druki zgłoszenia kandydata, listę członków danej izby rolniczej popierających kandydata, oświadczenie kandydata o niekaralności dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice (pokój 113).


Są jeszcze miejsca dla rolników i ich dzieci na bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych w ośrodkach KRUS.

Można podreperować zdrowie i zaoszczędzić ponad 2,5 tys. złotych! Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować jeszcze wnioski o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie (w czerwcu i lipcu), mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu. Dorośli rolnicy mogą korzystać z pobytu w Ośrodkach Rehabilitacji Rolników przez cały rok.

Więcej: komunikat prasowy


KOWR zaprasza wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

szkolenia


Zaproszenie na konferencję: Konferencja


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza na konferencje:

Zaproszenie_konferencja_05.03.2019_Dzień Świni_ODR

Zaproszenie_konferncja_07.03.2019_Bydło_ODR

 


Harmonogram szkoleń – luty – 2019_ODR


Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Pszczynie przypomina, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami, wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu lub przemieszczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tylko przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora dot. obrotu ziemniakiem


Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Ogłoszenie+Ministra+Rolnictwa+-+pomoc+za+2017


Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy: Informacja


List Prezesa KRUS do rolników i dzieci

Przekazujemy Państwu List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adama Sekścińskiego, skierowany do Rolników i Dzieci, szczególnie aktualny w okresie wakacyjnym, gdy dorośli zajęci są pracami polowymi, a dzieci pozbawione opieki szkolnej.

„W okresie wiosenno-letnim zwróćcie Państwo szczególną uwagę na bezpieczeństwo Waszych dzieci, zapewniając im opiekę i nadzór. Ważne, by część produkcyjna gospodarstwa była dla nich niedostępna – zorganizujcie najmłodszym bezpieczne miejsce do zabawy. Nie zapominajcie, by obowiązki, które zdecydujecie się im powierzyć, były na miarę ich możliwości. „– czytamy m.in. w Liście Prezesa KRUS, Adama Sekścińskiego.

KRUS od lat propaguje, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.”

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2015/Chron_dziecko_w_gospodarstwie_rolnym_wykaz_czynnosci_szczegolnie_niebezpiecznych.pdf

Temu celowi służy także organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci.

https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/2018/viii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci/

Przypominanie o roli tradycji, utrwalaniu rodziny i przekazywaniu najważniejszych wartości ważne są zawsze.

  1. 1505_ksiazeczka_bezpieczniewo_b5_podglad
  2. Chron_dziecko_w_gospodarstwie_rolnym_wykaz_czynnosci_szczegolnie_niebezpiecznych
  3. list_prezesa_KRUS_do_rolnikow_i_dzieci_25_05_2018

 


Z dniem 01.09.2017 r. utworzono Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który powstał w miejsce byłej Agencji Rynku Rolnego. Dla województwa śląskiego nowa siedziba KOWR-u to:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Mikołowie

ul. Karola Miarki 18

43-190 Mikołów

tel. 32/ 218-07-00, www.kowr.gov.pl


Nabór na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci do 10 maja: http://ornontowice.pl/2018/04/krus-informuje-nabor-na-bezplatne-turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-do-10-maja/

Plakat o badaniu ankietowym w rolnictwie o symbolu R-ZW-S (Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego) przeprowadzanym w dniach 1 – 17 marca 2018 r. badania ankietowe w rolnictwie_RZWS

Szkolenie dla producentów rolnych – 1.03.2018r.

Informacja_5.02.2018

KRUS-informuje-i-przypomina-1

INFORMACJA Z KRUS


Ulotki dot. Afrykańskiego Pomoru Świń:

ASF-ulotkaapeldohodowcówtrzodychlewnej.7582259_5819370

ASF-ulotkajakpostępowaćwprzypadkuznalezieniapadłegodzika.7582260_5819373

ASF-ulotka-resztki-jedzenia.7582261_5819376


KRUS przypomina o możliwości bezpłatnego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Umowa ważna do 13 października!Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach dotycząca afrykańskiego pomoru świń w związku z pojawieniem się nowych ognisk tej choroby u świń:Zaproszenie na pokaz pracy maszyn rolniczych – 19.07.2017 r., godz. 11:00Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnymInformacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Rolniku, uważaj na kleszcze!Informacja Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu dotycząca wypalania trawRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówApel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący ASF, czyli afrykańskiego pomoru świńPoglądowy schemat postępowania po wystąpieniu szkód: