Aktualności

Tylko dwa miesiące pozostały przedsiębiorcom na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Od stycznia za przechowywanie dokumentów pracowniczych bez wymaganych uprawnień może grozić kara nawet do 100 tys. zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że każdy, kto prowadzi działalność związaną z przechowywaniem dokumentacji kadrowo-płacowej firm, musi być wpisany do rejestru przechowawców, który prowadzą marszałkowie województw. Niestety część dokumentacji jest przechowywana przez firmy niewpisane do rejestru, a dodatkowo warunki przechowywania niejednokrotnie odbiegają od standardów jakie obowiązują firmy przechowawcze. Jednak już za dwa miesiące wchodzi w życie ustawa o e-aktach, która skraca czas obowiązkowego przechowywania akt i umożliwia ich gromadzenie także w formie elektronicznej. Wprowadza ona również wysokie kary za przechowywanie dokumentów bez wymaganych  uprawnień, a przedsiębiorca który nie zdąży zdobyć uprawnień przed upływem 31 grudnia 2018 roku będzie musiał zakończyć działalność przechowalniczą, a dokumentację przekazać do firmy, która takie uprawnienia posiada.

Od 1 stycznia 2019 roku za przechowywanie akt bez wymaganych uprawnień przedsiębiorca zapłaci karę do 100 tys. zł. Przedsiębiorca, który do końca roku zgłosi do marszałka województwa wniosek o wpisanie do rejestru, nie musi natomiast obawiać się żadnej kary za ujawnienie swojej działalności. Samo zgłoszenie zaś jest proste i zajmuje tylko chwilę. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej. Dodatkowo wymagany jest także dowód zapłacenia opłaty skarbowej. Sprawę można załatwić korespondencyjnie.

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

 

 

 

 

Z okazji 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości, Ornontowice uczciły to szczególne wydarzenie sadząc drzewa na terenie Świątyni Dumania. W sumie dokonano nasadzeń czterech drzew gatunku dąb szypułkowy oraz brzoza brodawkowata. Przy nasadzeniach umieszczono dwie tabliczki, przekazane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, upamiętniające ten wyjątkowy dla nas wszystkich jubileusz.

 
 
Urząd Gminy Ornontowice informuje, że wszelkie szkody powstałe w wyniku tąpnięcia w KWK ,,Budryk” w dniu 08.11.2018 r. należy zgłaszać bezpośrednio do kopalni.
Osobą do kontaktu z ramienia kopalni jest p. Piotr STAJNO, nr tel. (32) 239-55-39 lub  (32) 235 51 11 (centrala).

Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK „Budryk”
43-178 Ornontowice
ul. Zamkowa 10
Tel.: +48 32 235 5111
Fax: +48 32 235 5117
e-mail: budryk@jsw.pl

Do góry