Struktura organizacyjna Urzędu

Nazwa Wydziału Numer biura Numer telefonu
(kierunkowy 32)
PARTER
Naczelnik Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami 112 33-06-260
Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami
– Ochrona Środowiska
– Gospodarka Gruntami
113
33-06-237
33-06-229
Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami
– Działalność Gospodarcza
– Komunikacja
– Rolnictwo
114
33-06-241
Wydział Organizacyjny
– Informatycy
108
33-06-218
Wydział Organizacyjny
– Biuro Obsługi Stron
– Kancelaria
111
33-06-200
Archiwista 110 33-06-265
Portiernia 102 33-06-204
I PIĘTRO
Wójt Gminy 212 33-06-211
Zastępca Wójta 211 33-06-211
Wydział Organizacyjny – Sekretariat 210 33-06-211
Sekretarz Gminy – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 209 33-06-217
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

208 33-06-227

33-06-267

Wydział Organizacyjny
– Stanowisko ds. Oświaty, Szkoleń
207
33-06-216
II PIĘTRO
Przewodniczący Rady Gminy 316 33-06-220
Wydział Organizacyjny
– Biuro Rady Gminy
– Stanowisko ds. Kadr
319
33-06-221
Wydział Organizacyjny
– Ewidencja Ludności
309
33-06-223
Urząd Stanu Cywilnego 309 33-06-226
Referat Zamówień Publicznych 313 33-06-222
Skarbnik Gminy – Naczelnik Wydziału Finansowego i Budżetu 312 33-06-205
Wydział Finansowy i Budżetu
Płace

Księgowość

311
33-06-203

33-06-207
33-06-206

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji 321 33-06-228
Wydział Rozwoju i Inwestycji
– Stanowisko ds. Inwestycji
– Stanowisko ds. Rozwoju
320
33-06-224
33-06-268
Wydział Finansowy i Budżetu
– Podatki i opłaty lokalne
– Księgowość
322
33-06-209
33-06-230
Biuro Prawne 326 33-06-263
III PIĘTRO
Referat Komunalny
– Kierownik Referatu
413
33-06-231
Referat Komunalny 414 33-06-232
33-06-235
33 06 236
Referat Promocji i Informacji
– Kierownik Referatu
412 33 06 255
33 06 225