Struktura organizacyjna Urzędu

Nazwa Wydziału Numer biura Numer telefonu
(kierunkowy 32)
PARTER
Naczelnik Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami 112 33-06-260
Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami
– Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
– Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
– Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami
108

113

33-06-237

33-06-229

Wydział Organizacyjny – Informatycy 110 33-06-218
Wydział Organizacyjny – Biuro Obsługi Stron – Kancelaria 111 33-06-200
Wydział Finansowy i Budżetu – Podatki 114 33-06-209
33-06-202
Portiernia 102 33-06-204
I PIĘTRO
Wójt Gminy 212 33-06-211
Zastępca Wójta 211 33-06-211
Wydział Organizacyjny – Sekretariat 210 33-06-211
Sekretarz Gminy – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 209 33-06-217
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
208 33-06-227
33-06-267
Wydział Organizacyjny – Stanowisko ds. Oświaty, Szkoleń 207 33-06-216
II PIĘTRO
Przewodniczący Rady Gminy 316 33-06-220
Wydział Organizacyjny
– Biuro Rady Gminy
– Stanowisko ds. Kadr
319 33-06-221
Wydział Organizacyjny – Ewidencja Ludności 309 33-06-223
Urząd Stanu Cywilnego 309 33-06-226
Referat Zamówień Publicznych 313 33-06-222
Skarbnik Gminy – Naczelnik Wydziału Finansowego i Budżetu 312 33-06-205
Wydział Finansowy i Budżetu
Płace
Księgowość
311 33-06-203
33-06-207
33-06-206
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji 321 33-06-228
Wydział Rozwoju i Inwestycji
– Stanowisko ds. Inwestycji
– Stanowisko ds. Rozwoju
320 33-06-224
33-06-268
Stanowisko ds. Informacji
Archiwista
322 33-06-225
33-06-265
Biuro Prawne 326 33-06-263
III PIĘTRO
Referat Gospodarki Odpadami
– Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami
– Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami
412 33-06-236
33-06-235
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
– Sekretariat
– Dyrektor Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy
413 23-54-545
33-06-230
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
– Dział Sportu i Rekreacji
– Księgowość
414 33-06-232
33-06-233