Struktura organizacyjna Urzędu

Nazwa Wydziału
Numer biura
 Numer telefonu
(kierunkowy 32)
PARTER
Naczelnik Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami
112
33-06-260
Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami
 Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
– Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
– Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami
108
113
33-06-237
33-06-229
Wydział Organizacyjny – Informatycy
110
33-06-218
Wydział Organizacyjny – Biuro Obsługi Stron – Kancelaria
111
33-06-200
Wydział Finansowy i Budżetu – Podatki
114
33-06-209
33-06-209
Portiernia
 102
33-06-204
I PIĘTRO
Wójt Gminy
212
33-06-211
Zastępca Wójta
211
33-06-211
Wydział Organizacyjny – Sekretariat
210
33-06-211
Sekretarz Gminy – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
209
33-06-217
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego
Obrona Cywilna i Bezpieczeństwo Mieszkańców
208
33-06-227
33-06-267
Wydział Organizacyjny – Stanowisko ds. Oświaty, Szkoleń
207
33-06-216
II PIĘTRO
Przewodniczący Rady Gminy
316
33-06-220
Wydział Organizacyjny
– Biuro Rady Gminy
– Stanowisko ds. Kadr
319
33-06-221
Wydział Organizacyjny – Ewidencja Ludności
309
33-06-223
Urząd Stanu Cywilnego
309
33-06-226
Archiwista
313
33-06-265
Skarbnik Gminy – Naczelnik Wydziału Finansowego i Budżetu
312
33-06-205
Wydział Finansowy i Budżetu
Płace
Księgowość
311
33-06-203
33-06-207
33-06-206
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji
321
33-06-228
Wydział Rozwoju i Inwestycji
Stanowisko ds. Inwestycji
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Stanowisko ds. Rozwoju
320
33-06-224
33-06-222
33-06-224
Specjalista ds. Informacji
322
33-06-225
Biuro Prawne
326
33-06-263
III PIĘTRO
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
– Dyrektor Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy
– Sekretariat
413
23-54-545
33-06-235
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
414

 

412

33-06-239
33-06-238
33-06-236
33-06-230
33-06-232
Centrum Edukacji Informatycznej 409