Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice

bb

Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Plik do pobrania: obwieszczenie