Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany uchwały XLI/349/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ornontowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Ornontowice: zakończenie konsultacji