Informacja nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 12 kwietnia 2019 r.

W dn. 12 kwietnia 2019 r. w Strumieniu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano m.in. na temat potrzeby usprawnienia prowadzonych postępowań w zakresie wydawania przez Wojewodę Śląskiego zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP.

Więcej o spotkaniu: komunikat prasowy posiedz. Zarzadu Związku 12 04 2019 wf