Spotkanie autorskie z pisarzem Stefanem Bajerem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie ze Stefanem Bajerem, pisarzem, którego korzenie sięgają Ornontowic – 29 maja, godz. 16.30, sala ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.

W programie:

1. Prezentacja prozy – „Wspomnienia, opowiadania, wiersze„ ,„Libijskie Peregrynacje” – Opowiadania niepublikowane.
2. Prezentacja wierszy z ok. 350 napisanych.
3. Prezentacja kolorowych zdjęć z Libii
4. Prezentacja piosenki do słów mojego wiersza
5. Możliwość nabycia książek z autografem autora

Współorganizatorzy: Towarzystwo Miłośników Ornontowic.