Informacja z GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż zamierza w najbliższym czasie przystąpić do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej FEAD.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (4 osobowa rodzina 4 x 1 056,00 zł. = 4 224,00 zł).

Program obejmuje:
– przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
– prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ornontowicach przy ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, tel. 794 403 158 lub 32 235 45 03.