Pamięci śląskich Policjantów II RP z Ornontowic

W niedzielę 8 września br. w Ornontowicach odbyły się uroczystości upamiętniające funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego II RP – poległych, zamordowanych i zaginionych podczas II wojny światowej. W obchodach tych uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z prezes Teresą Bracką na czele, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji sierżant sztabowy Patryk Polok, wójt gminy Ornontowice Marcin Kotyczka, członkowie katowickiego oddziału stowarzyszenia z Ornontowic oraz rodziny śp. Policjantów i mieszkańcy Ornontowic. Uroczystości rozpoczęto mszą św. w miejscowym kościele, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Puchała. Ks. prałat polecił modlitwie funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego zamordowanych w 1940 r. przez NKWD, a w szczególności policjantów z Ornontowic, którymi byli: Albert Biela, Józef Cembrzyński, Dominik Gabryś, Franciszek Gołąb, Józef Kopeć, Jan Piątek, Dominik Wowra i Klemens Plewnia. Po mszy św. uczestnicy udali się na miejscowy cmentarz pod pomnik poświęcony śp. Policjantom z Ornontowic, gdzie odmówiono modlitwę za zmarłych, zapalono znicze pamięci oraz złożono wiązanki kwiatów.

Andrzej Kotyczka