Informacja dot. projektu “Śląskie Lokalnie 2020”

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach zaprasza do składania wniosków w programie dotacyjnym finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności.

W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem – Instytutem Rozwoju Rynku Pracy, jako Operatorzy – zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2020”.

​Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego.

W ramach projektu zorganizowany będzie konkurs na mikrodotacje dla organizacji i grup nieformalnych z terenu woj śląskiego. Realizatorzy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości od 1000 do 5000 złotych. Nabór potrwa 30 dni, został ogłoszony 2 lutego, zakończy się 1 marca. Na realizację projektów w konkursie mikrograntowym, realizatorzy będą mieć czas do 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.fioslaskie.com/

Regulamin konkursu grantowego: https://cece718f-ac6e-4911-89c5-900f9b62fd5d.filesusr.com/ugd/c9caed_efc48f7841ad48408d86815e4966f856.pdf