Informacja Wójta Gminy

W związku z pojawiającymi się zapytaniami ze strony zaniepokojonych mieszkańców Ornontowic informuję, że kwestia koncepcji dotyczącej orientacyjnego przebiegu nowych linii kolejowych, które w dwóch wariantach planowane są przez teren Gminy Ornontowice (ciąg nr 7, linia nr 170), będzie przedmiotem dyskusji podczas najbliższych spotkań Rady Gminy Ornontowice.

W związku z możliwością zgłaszania uwag do strategicznego studium lokalizacyjnego inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego do 10 marca br., zarówno Wójt Gminy jak i Rada Gminy wyrażą w tej kwestii swoje stanowisko, o czym informować będziemy na bieżąco.

Więcej informacji: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k07

Wójt Gminy
Marcin Kotyczka