Informacja o wyniku konsultacji projektów uchwał Rady Gminy

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice:

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice: