Informacja o udzieleniu dotacji

Zarządzenie Nr 0050.0277.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia Gminy Ornontowice w roku 2020: