Ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 – POZIOM II – 7.11.2020 r.

Grafika ze znakiem ostrzegawczym: smog!

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu- POZIOM II  – (informacyjny i operacyjny)

DATA WYSTĄPIENIA: 07.11.2020

W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.

Zaleca się podjęcie następujących środków operacyjnych:

1. Rozszerzona akcja informacyjno-ostrzegawcza skierowana do ludności zwłaszcza do grup osób szczególnie narażonych,

2. Zaleca się ograniczenie stosowania kominków,

3. Zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorczej zamiast indywidualnej.