Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ornontowice

Konsultacje

ZARZĄDZENIE NR 0050.0353.2020 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ornontowice:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0352.2020 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ornontowice: