Ostrzeżenie o jakości powietrza – poziom II

Ostrzeżenie o jakości powietrza - poziom II

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM II  – (informacyjny i operacyjny).

POWIADOMIENIE OBOWIĄZUJE: od godz. 09.00 dnia 12.12.2020 r. do godz. 24.00 dnia 13.12.2020 r.    

W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.  Zaleca się ograniczenie stosowania kominków. Zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorczej zamiast indywidualnej.  

Zalecenia: https://ornontowice.pl/wp-content/uploads/2020/10/plik-dostepny-cyfrowo-Zalecenia_poziom_II.pdf