CPK – Interpelacja poselska

Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Do Wójta Gminy, wpłynęło pismo z kolejną Interpelacją poselską skierowaną do Ministra Infrastruktury w sprawie przebiegu szybkiej kolei przez obszar powiatu mikołowskiego, której treść publikujemy w załączeniu.