CPK – odpowiedź na Interpelację

Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W załączeniu publikujemy odpowiedź na Interpelację poselską wystosowaną przez Posła Macieja Kopca. Interpelacja była złożona w związku z apelem samorządowców z powiatu mikołowskiego, dotyczącym przebiegu trasy szybkiej kolei przez obszar powiatu mikołowskiego.