Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi: „Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice”

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Poniżej zamieszczamy Zaproszenie do składania ofert w zakresie zawarcia umowy na świadczenie usługi: „Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice”. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn. „Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice” w dni robocze, na linii komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Ornontowice.

Szczegóły: