POMOC DLA UKRAINY!!!

Flaga Ukrainy z napisem: pomoc dla Ukrainy.

Cała Polska pomaga Ukrainie! Nie inaczej jest na Śląsku i w naszym Powiecie, gdzie działania zlecone przez Wojewodę Śląskiego koordynują Powiatowe i Gminne sztaby kryzysowe. W Powiecie Mikołowskim jest to Starostwo Powiatowe w Mikołowie oraz pięć gmin powiatu, w tym Gmina Ornontowice. Działania pomocowe podzielone są na cztery obszary:
● zakwaterowanie i wyżywienie ● pomoc humanitarna ● pomoc społeczna i zdrowotna ● edukacja i oświata

PROWADZONE AKCJE I WSPARCIE

Deklaracja Punktu Zakwaterowania– dokument potrzebny do stworzenia bazy danych mieszkań, w których tymczasowo będzie można zakwaterować uchodźców z Ukrainy. Każda instytucja, organizacja pozarządowa, zakład pracy oraz osoby prywatne, które są gotowe charytatywnie przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy proszone są
o wypełnienie Deklaracji. Przy wsparciu gmin Powiatu Mikołowskiego Starostwo Powiatowe w Mikołowie będzie koordynowało zbieranie informacji.

Adres www do pobrania Deklaracji: https://ornontowice.pl/2022/03/deklaracja-punktu-zakwaterowania/

Deklaracja dostępna jest również w portierni Urzędu Gminy Ornontowice.

Wypełnienie i złożenie Deklaracji mailowo na adres: kancelaria@mikolowski.pl lub w formie papierowej m.in. w:
– portierni Urzędu Gminy Ornontowice (ul. Zwycięstwa 26a, Ornontowice) – w godz. pracy Urzędu,
– biurze obsługi interesanta w budynku Starostwa (ul. Żwirki i Wigury 4a, Mikołów) – w godz. pracy Starostwa,
– jednostkach Policji (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze) – także po godzinach pracy ww. urzędów.

Zbiórki materiałów i żywności w Gminie Ornontowice:

Zespół Szkolno-Przedszkolny – codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówki,

Urząd Gminy Ornontowice, przy wsparciu OSP Ornontowice9 marca (środa), w godzinach 1300-1800 w budynku OSP Ornontowice. Kolejne terminy będą ustalane i rozpowszechniane na bieżąco.

Lista produktów i środków zbieranych na rzecz uchodźców dostępna jest na www.ornontowice.pl – będzie systematycznie modyfikowana według aktualnych potrzeb. Wszystkie produkty będą składowane w Gminnym Magazynie Pomocy Humanitarnej (ul. Bankowa 1, Ornontowice)lub będą przekazywane do Powiatowego Magazynu Pomocy Humanitarnej (ul. Tadeusza Kościuszki 61F, Mikołów-Kamionka), skąd będą trafiały do uchodźców w Polsce lub bezpośrednio na Ukrainę.

GDZIE MOŻNA ODEBRAĆ MATERIAŁY I ŻYWNOŚĆ W GMINIE ORNONTOWICE?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– ul. Żabik 9, Ornontowice 📞 32 235 45 03 (w godzinach pracy GOPS),
Całodobowy dyżur po godzinach pracy Urzędu Gminy Ornontowice 📞 602 573 096.

GDZIE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ WOLONTARIUSZE I TŁUMACZE?

Starostwo Powiatowe w Mikołowie – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 📞 32 32 604 30,
Gmina Ornontowice – Referat Promocji i Informacji 📞 32 33 06 255,
● Osoby znające biegle język ukraiński
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 📞 530 220 954.
Zgłoszenie chętnych, pełnoletnich osób, powinno zawierać imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego lub adres e-mail.

NAJWAŻNIEJSZE DANE TELEADRESOWE

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie 📞 32 32 604 30 (całodobowo),
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie – Punkt Obsługi Cudzoziemców 📞 795 053 367(w godz. pracy Urzędu),
● Powiatowy Magazyn Pomocy Humanitarnej – ul. Tadeusza Kościuszki 61F, Mikołów-Kamionka 📞 32 32 48 260,
Urząd Gminy – Referat Promocji i Informacji 📞 32 33 06 255 (w godz. pracy Urzędu),
Urząd Gminy – Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 📞 32 33 06 267 (w godz. pracy Urzędu),
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 📞 32 235 45 03, 794 403 158 (w godz. pracy Ośrodka),
Całodobowy dyżur po godzinach pracy Urzędu Gminy Ornontowice 📞 602 573 096.