ZUS: Pierwsze wypłaty Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Zdjęcie matki z córką.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę świadczeń w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Na konta rodziców trafiło już 420 mln zł. ZUS wypłacił około 240 tys. świadczeń RKO.

Od 1 stycznia tego roku można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę kapitału opiekuńczego, czyli maksymalnie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Zgodnie z planem ZUS przelał około 240 tys. świadczeń na konta rodziców. Łączna kwota to około 420 mln złotych. – W najbliższych dniach zostaną przelane kolejne środki. Program jest obsługiwany elektronicznie. Pandemia pokazała, że to słuszny kierunek, pozwalający ułatwić i przyspieszyć załatwienie spraw ważnych dla obywateli. Technologia pozwala także zmniejszyć pracochłonność i koszty obsługi świadczeń – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Wniosek tylko elektronicznie

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku są składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500”. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.

– Kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona – tj. podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona 1000 zł do 500 zł miesięcznie, na wniosek rodzica, przy czym taką dyspozycję można będzie złożyć tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

Decyzja na PUE ZUS

– Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on dwa miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej, niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału – wyjaśnia rzeczniczka.

Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.