Шановні Громадяни УКРАЇНИ

Flaga Ukrainy

Шановні Громадяни УКРАЇНИ

Адміністрація Гміни Орнонтовіце організовує курси польської мови для громадян України, які перебувають на теренах нашої Гміни. Курси будуть проводитись раз або двічі на тиждень, в другій половині дня, з поділом на групи.

Курси призначені для дорослих.

Всіх осіб, зацікавлених в участі в курсах, просимо сконтактуватись особисто або за телефоном: 32 3306262, до 20 квітня, в робочий час Адміністрації.


Szanowni Obywatele UKRAINY

Urząd Gminy Ornontowice organizuje kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej Gminy. Kurs będzie prowadzony raz lub dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, z podziałem na grupy.

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu: 32 3306262, do dnia 20 kwietnia br. w godzinach pracy Urzędu.