Informacja o badaniu statystycznym dla rolników

Logo Głównego Urzędu Statystycznego.

Informujemy, że na terenie całego kraju w dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku Główny Urząd Statystyczny realizuje obowiązkowe badanie statystyczne z zakresu rolnictwa tj. Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych na formularzu R-SGR.

Do wszystkich wylosowanych gospodarstw rolnych wysłane zostały pisma informujące o badaniu, terminach zbierania danych oraz metodach realizacji.

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą przekazać dane:

* samodzielnie na formularzu on-line w dniach 1-16 czerwca br.

* ankieterowi w dniach od 19 czerwca do 14 sierpnia br.

Aby samodzielnie wziąć udział w badaniu, użytkownik gospodarstwa rolnego, na którego adresowane jest pismo powinien zalogować się do aplikacji na stronie: http://www.stat.gov.pl za pomocą loginu wydrukowanego w lewym, dolnym rogu otrzymanego pisma oraz numeru PESEL. Jeżeli do 16 czerwca br. rolnik nie przekaże danych samodzielnie, ankieter statystyczny będzie kontaktował się telefonicznie lub osobiście.

Na czas realizacji badania uruchomiona została Infolinia pod numerem telefonu: 22 279 99 99, czynna od 1 czerwca do 11 sierpnia br. w godz. 8:00-20:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) oraz 14 sierpnia br. w godz. 8:00-15:00.

Wszelkie informacje na temat badań ankietowych prowadzonych przez statystykę publiczną znajdują się na stronie:https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

Plakat promocyjny Głównego Urzędu Statystycznego.