Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy

Poniżej zamieszczamy:
Zarządzenie nr 0050.0796.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice (mieszkańcy):

Zarządzenie nr 0050.0797.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice (organizacje):