Zajęcia w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej

Grafika z napisem: Świetlica.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że 16 października w godz. 12.30 – 16.30 rozpoczną się zajęcia w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej przy ul. Zwycięstwa 7 . Karty zgłoszeń dzieci na rok szkolny 2023/2024 w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Świetlicy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Żabik 9 lok 6 i 9, a także do druku na stronie internetowej Urzędu Gminy Ornontowice.  Wypełnione karty należy dostarczyć do Świetlicy (od 10.10 do 13.10.br. w godzinach 8.00-14.00 / od 16.10. br w godzinach 10.30-16.30). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Świetlicy prosimy o nie zwlekanie z zapisaniem dziecka do placówki.