KRUS informuje

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych Rolników do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś.

Plakat dot. udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś

Źródło:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ul. Janusza Korczaka 5, 42-217 Częstochowa