ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Do wypłaty zasiłku chorobowego z ZUS potrzebny jest wniosek

Nie wystarczy samo zwolnienie lekarskie, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił zasiłek chorobowy. Należy złożyć odpowiedni wniosek. Nie należy z tym zwlekać, bo roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Informacja przygotowana przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2