Konsultacje projektów uchwał

Grafika z napisem: konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Poniżej zamieszczamy:
Zarządzenie nr 0050.0807.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

Zarządzenie nr 0050.0808.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

Zarządzenie nr 0050.0809.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji:

Zarządzenie nr 0050.0810.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji: