ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 12,12 procenta.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2