Aktualizacja projektu “Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”

W dniu 05.05.2022 r. (data ostatniej wypłaty środków) zakończono realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice UDA-RPSL.04.05.01-24-012A/20-01. W ramach projektu zostały usunięte oprawy sodowe w ilości 279 szt., a w ich miejsce zamontowane zostały oprawy typu LED w tej samej ilości. Oprawy oświetleniowe zostały wymienione na poszczególnych odcinkach następujących ulic: Cicha, Chudowska, Cyprysowa, Dworcowa, Działkowa, Grabowa, Jarzębinowa, Marzankowice, Nowa, Polna, Świerkowa, Tartaczna, Zwycięstwa.

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT w ramach działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowane wskaźniki do zrealizowania wg umowy:

  • ograniczenia emisji CO2 o 39,22389 ton/rok,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 48,1866 Mwh/rok.

Całkowita wartość projektu wyniosła 265 595,13 zł.

Koszty kwalifikowane wyniosły: 265 472,13 zł.

Dofinansowanie ogółem: 225 651,32 zł.

Dofinansowanie UE: 225 651,32 zł.

W ramach prac związanych z realizacją zadania Wykonawca wymienił także dodatkowo jedną oprawę na ulicy Marzankowice. Koszt wymiany oprawy sfinansowany został wyłącznie z środków Gminy Ornontowice.