Aktualności

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż zakończyły się prace związane z Przebudową sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa, etap III oraz ul. Solarnia, etap II).

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej obejmowała budynki o numerach od 183 do 189 o łącznej długości sieci 403mb oraz 3 hydranty nadziemne. Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Solarnia obejmowała odcinek o dł. 143mb wraz z 1 hydrantem nadziemnym począwszy od ul. Zachodniej.

W związku z prowadzoną inwestycją dziękujemy wszystkim Mieszkańcom oraz osobom przyjezdnym za wyrozumiałość, cierpliwość oraz za zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

W dniu 27.11.2018r. ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Ornontowice następujących projektów:

  • “Program Słoneczna Gmina II”,

  • “Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach”,

  • “Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konsultację będą trwały do dnia 03.12.2018r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych opinii przez mieszkańców na formularzach konsultacyjnych dostępnych na stronie internetowej Gminy Ornontowice (załącznik nr 1,2,3) oraz dostępnych w punkcie konsultacyjnym w godzinach pracy jednostki – Urząd Gminy Ornontowice, 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a (portiernia).

Wypełnione i podpisane formularze konsultacyjne można składać do urny w punkcie konsultacyjnym lub w formie podpisanego skanu elektronicznie na adres: konsultacje@ornontowice.pl

*Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Ornontowice, które w dniu złożenia formularza mają ukończone 18 lat.

Formularze:
zał. 1 formularz – słoneczna gmina II
zał. 2 formularz- oświetlenie rewitalizacja
zał. 3 formularz- oświetlenie na terenie gminy

Informujemy, że w miesiącu grudniu (w dniach 12, 24 i 28 grudnia) nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Gminy.

Urząd Gminy Ornontowice będzie otwarty:

1.) 12 grudnia 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 18:00
2.) 24 grudnia 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 12:00
3.) 28 grudnia 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 120.018.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy w miesiącu grudniu 2018 r. Zarządzenie Wójta

Informujemy mieszkańców gminy, że ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w czasie obrad 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu
(COP 24) od północy z dnia 25 na 26 listopada w woj. śląskim oraz m. Kraków obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia antyterrorystycznego ALFA. Wszystkie niepokojące sygnały należy zgłaszać policji za pośrednictwem nr 112 lub 997.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Pierwszy stopień alarmowy ALFA będzie obowiązywał przez okres trwania COP 24 – od 26 listopada do 15 grudnia.

Zarządzenie nr 215 Prezesa Rady Ministrów: P-121-212-18 zarz. nr 215 PRM 2018 stopień alarmowy

Do góry