Aktualności

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach zaprasza na warsztaty z makijażu karnawałowego z elementami autoprezentacji, które odbędą się 15 lutego br. w godzinach 17:00 – 21:00. Cena 99 zł. Zapisy w ARTerii, nr tel.: 32 235-46-98.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że obecnie obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostają przedłużone na kolejne trzy miesiące, tj. do 31.05.2017 r.
W związku z tym coroczne odczyty wodomierzy przeprowadzone zostaną pod koniec maja 2017 r., a nie jak dotychczas w lutym. Prosimy zatem, aby opłat za wodę i ścieki za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2017 r. dokonywać w tej samej formie jak dotychczas (kwota i termin płatności jak na bieżących blankietach opłat).

Niezmiernie miło nam poinformować, że Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach otrzymało odznakę SREBRNA SZKOŁA w XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017. Wśród 300 najlepszych techników (spośród analizowanych 1787 szkół) ornontowickie Technikum zostało sklasyfikowane na 149 miejscu w Polsce i 24 w województwie śląskim.

Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie mikołowskim, która znalazła się w rankingu najlepszych szkół w Polsce.

Gimnazjalisto! Nasze miejsce w rankingu udowadnia, że warto wybrać Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach jako swoją szkołę na dalszym etapie edukacji. Wysoka zdawalność matur i egzaminów zawodowych (wyniki przewyższające średnią krajową) gwarantuje Ci zdobycie dobrego zawodu i matury. Oferujemy wiele ciekawych zawodów (m.in. nowy zawód technik automatyk), a od nowego roku szkolnego również liceum ogólnokształcące z klasą taneczną i teatralną.

Jak tworzony jest ranking?

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów.
Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Damian Łyko – kierownik szkolenia praktycznego

Uwaga! W Ornontowicach znaleziono pieska – czarny labrador. Piesek został odwieziony do schroniska Fauna w Rudzie Śląskiej.

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 r., z pomocą konsultanta, można zarejestrować własną firmę przez telefon. Właściciel firmy może również skorzystać z telefonicznego powiadamiania o zbliżających się ważnych terminach oraz istotnych zmianach w przepisach.

Załóż firmę przez telefon – jak to działa?

To pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej i kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, przedsiębiorca otrzymuje sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gmin, gdzie urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju. Celem podjętych działań jest informowanie przedsiębiorców oraz pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

W styczniu akcja informacyjna obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu oraz odbieraniem ścieków iodpadów, które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań. Przedsiębiorcy uzyskają, m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

Szczegółowe informacje na stronie biznes.gov.pl

Źródło: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zaloz-firme-przez-telefon-i-inne-nowe-proaktywne-uslugi-ministerstwa-rozwoju-dla-przedsiebiorcow/

Do pobrania informacja w załączniku: zakładanie firmy przez telefon

 

Do góry