Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Polecamy

Szybki kontakt
GOSPODARKA
Nieruchomości
Bieżace inwestycje
PARK
Strategia
Konsultacje
Karta Dużej Rodziny
Organizacje pozarządowe
Druki do pobrania
PUP
Ostrzeżenia meteo
Wybory
Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu
Lokalna Grupa Działania
Świątynia Dumania
Obywatel gov pl

Projekty Gminy Ornontowice realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR

 Aktualności

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w dniu 10 lutego br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice. Porządek obrad w załączeniu.

Uwaga! Dotacje do paneli fotowoltaicznych

W dniu 26.01.2016 r. w Ośrodku Kultury w Pawłowicach odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania przez osoby fizyczne dotacji do montażu paneli fotowoltaicznych w ramach udziału w Spółdzielni Energetycznej „Prosument”, ze środków RPO (Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT). W ramach dofinansowania można uzyskać do 85% dotacji.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Kulturalnego - 19.02.2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach organizuje 19 lutego 2016 r. kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Kulturalnego.

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach

Poniżej zamieszczamy informację Urzędu Statystycznego w Katowicach w zakresie badań ankietowych.

Informacja dotycząca programu Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż osoby zainteresowane programem rządowym 500+ mogą śledzić wszystkie informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl  klikając w baner 500+.

Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

W nawiązaniu do informacji, jaka została zamieszczona na naszej stronie internetowej w poniedziałek 1 lutego br. odnośnie planowanych zmian organizacyjnych  w Komisariatach Policji w Orzeszu i Łaziskach Górnych, przekazujemy poniżej komunikat, który pojawił się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. 

Zapraszamy do konsultacji

Od 1.02.2016 r. przez kolejnych 14 dni zachęcamy do konsultacji 5 podstrategii opracowanych w ramach projektu partnerskiego “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”.

Dotacje do montażu kotłów c. o. i usuwania odpadów azbestowych w 2016 roku

W dniu 16 grudnia 2015 r. Rada Gminy Ornontowice Uchwałą Nr XV/116/15 przyjęła Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice.

Nabór na stanowisko: Asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY.

Informacja dot. postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017

W załączeniu przekazujemy do wiadomości dwie Uchwały Rady Gminy Ornontowice, podjęte na styczniowej sesji: 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mikołowskiego

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Newsletter
Partnerstwo
Sonda