Aktualności

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jak i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, w związku z trwającą epidemią koronawirusa podjęliśmy decyzję o nieprzeprowadzaniu w maju corocznych odczytów za zużytą wodę.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Ornontowic o pomoc w dokonania tych odczytów w sposób zdalny tj. poprzez samodzielny odczyt (tylko czarne cyfry na wodomierzu) i przekazanie stanu wodomierza (imię i nazwisko, adres, numer odbiorcy, stan wodomierza) poprzez:

– link na stronie www.ornontowice.pl lub www.zgkiw.ornontowice.pl – „odczyt wodomierza”;

– wiadomość e-mail na adres: oplaty@zgkiw.ornontowice.pl;

– kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 336 12 33 (w godz. 7.00 – 15.00).

Odczyt jak i jego przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej winno odbyć się w nieprzekraczalnym terminie od 25 do 30 maja 2020 r.

Wszyscy odbiorcy usług, którzy w ww. terminie nie przekażą informacji o stanie wodomierza zostaną zryczałtowani na poziomie dotychczasowego zużycia wody (uwaga – ewentualna niedopłata/nadpłata zostanie przesunięta i rozliczona za dwa okresy w 2021 r.).

Do końca czerwca 2020r. w tradycyjny sposób dostarczymy nowe książeczki opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki do wszystkich (zryczałtowanych) odbiorców usług. Za zaistniałą sytuację przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i współpracę dla obopólnego dobra.

Dyrektor ZGKiW Arkadiusz Pamuła

ODCZYT WODOMIERZA:
http://ornontowice.pl/dla-mieszkancow/odczyt-wodomierza/

AKTUALIZACJA !!!

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, informuję, że dostępność:

 • Urzędu Gminy;
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej;

dla mieszkańców i petentów w dalszym ciągu jest ograniczona tylko do najpilniejszych spraw niecierpiących zwłoki, wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

Od 4 maja Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne wracają do poprzednich godzin urzędowania, tj.: poniedziałek, wtorek i czwartek 7.00-15.00, środa 7.00-17.00, piątek 7.00-13.00.

Informujemy, że decyzja Wójta Gminy Ornontowice odnośnie terminu otwarcia:

 • publicznego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym;
 • ARTerii – Centrum Kultury i Promocji;
 • Gminnej Biblioteki Publicznej

zostanie podjęta nie wcześniej niż 4 maja br., w związku koniecznością dostosowania tych jednostek do wymogów sanitarnych ze względu na sytuację epidemiologiczną (aktualizacja informacji na dole komunikatu).

Boiska „Orlik” – otwarte od 4 maja w godz. 15.00-21.00, wyłącznie po uprzednim zapisaniu się (nr tel. 32 33 06 232), na maksymalnie 2 godziny dla grupy 6-osobowej, pod opieką osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego z własnym sprzętem do gier. Osoby korzystające z obiektów sportowych muszą spełniać wymogi sanitarne oraz zasady ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministra, a także muszą się dostosować do regulaminu korzystania z kompleksu.

Bezpłatna komunikacja gminna – wznawiamy jej funkcjonowanie od 4 maja ze skorygowanym rozkładem jazdy, tj. w dni robocze zawieszony jest kurs 3 (Ornontowice Centrum – godz. 08.09) i kurs 5 (Ornontowice Centrum – godz. 12.40). W niedziele i święta rozkład pozostaje bez zmian. W związku z aktualnymi ograniczeniami, w autobusie może przebywać maksymalnie 7 pasażerów (dla funkcjonującego obecnie taboru).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)) – od 4 maja czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 14.00-18.00, w soboty w godz. 9.00-13.00. W środy PSZOK jest nieczynny.

Świątynia Dumania – Park Archanioła – otwarta w soboty, niedziele i święta, począwszy od 3 maja w godzinach 8.00-20.00.

Zgodnie z nowymi przepisami otwarty dla zwiedzających jest Park Gminny, natomiast w dalszym ciągu zamknięte do odwołania są: kompleks „Bulodrom”, wszystkie place zabaw, siłownie zewnętrzne, altany oraz szalety gminne.

Wchodząc do Urzędu Gminy mieszkaniec musi być zaopatrzony w swoją maseczkę ochronną. Przy wejściu do urzędu będą znajdowały się środki do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki. Bezpośrednia obsługa przez pracowników Urzędu Gminy dotyczy przede wszystkim spraw związanych z:

 • rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności oraz dowodami osobistymi po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 32 330 62 26;
 • świadczeniami usług komunalnych po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 32 330 62 35;
 • administracją architektoniczno-budowlaną oraz ochroną środowiska po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 32 330 62 29.

W dalszym ciągu rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

 • e-mail: ug@ornontowice.pl,
 • sekretariat – tel. 32 330 62 11,
 • biuro obsługi stron – tel. 32 330 62 00,
 • portiernia – tel. 32 330 62 04.

W portierni urzędu funkcjonuje biuro podawcze, gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/wniosków do urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Z początkiem maja zostanie uruchomiony dodatkowy numer telefonu (32 330 62 09), pod którym przedsiębiorcy z terenu Gminy Ornontowice mogą uzyskać informację na temat tarczy antykryzysowej.

Przypominamy, że celem usprawnienia komunikacji z pracownikami urzędu przy realizacji spraw bieżących, funkcjonują poniżej wymienione dodatkowe skrzynki pocztowe do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

 • Wydział Finansowy i Budżetu – wfib@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 06; 32 330 62 07; 32 330 62 09 (podatki);
 • Wydział Organizacyjny – wo@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 11;
 • Wydział Rozwoju i Inwestycji – wrii@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 24;
 • Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami – wspigg@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 29;
 • Referat Komunalny – rk@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 35;
 • Referat Promocji i Informacji – rpii@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 25;
 • Referat Zamówień Publicznych – rzp@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 22;
 • Urząd Stanu Cywilnego – usc@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 26;
 • Biuro Rady Gminy Ornontowice – rg@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 21;
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – bizk@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 67;
 • Redakcja „Głosu Ornontowic” – glos@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 55.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasadniczym kanałem służącym przyjmowaniu oficjalnej korespondencji w formie elektronicznej jest platforma ePUAP lub SEKAP, w pozostałych przypadkach e-mail: ug@ornontowice.pl

O kolejnych zmianach będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy: www.ornontowice.pl

AKTUALIZACJA (4.05.2020R.)

Decyzją Wójta Gminy Ornontowice i po konsultacji z inspektorem sanitarnym, Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach będzie OTWARTA DLA CZYTELNIKÓW od 6 maja 2020 r.

Decyzją Wójta Gminy publiczne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach, od 6 maja będzie nadal zamknięte do odwołania. 

Z wyrazami szacunku i z życzeniami zdrowia
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

Jak co roku o tej porze, na terenie naszej Gminy zaczynają kwitnąć piękne, kolorowe bzy, które są wizytówką naszej miejscowości. Chcąc uwiecznić ich piękno, prosimy mieszkańców o wysyłanie fotografii bzów ze swoich ogródków na adres: bzy@ornontowice.pl. Przesłane zdjęcia wykorzystane będą w celach promocyjnych Gminy Ornontowice (prasa, internet, publikacje, tablice reklamowe itp.). Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do włączenia się w akcję.

Przesyłając zdjęcia, autor zrzeka się praw autorskich do zdjęć i przekazuje te prawa na Urząd Gminy Ornontowice, w celu wykorzystania ich przez Urząd we wszelkim możliwym zakresie dotyczącym promocji gminy tj. (prasa, internet, publikacje, tablice reklamowe, itp.).

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Urząd Gminy będzie indywidualnie podchodził do każdego przypadku na wniosek strony. Do końca czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

Informujemy, że po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego, Oddział Wewnętrzny Centrum Zdrowia w Mikołowie wznawia przyjęcia pacjentów. Od godziny 12:00 22 maja 2020 r. Izba Przyjęć i wszystkie oddziały Szpitala pracują w pełnym zakresie świadczeń.

23 maja 2020 r. (sobota) w godzinach od 07:00 do 17:00 w związku z koniecznością wykonania koniecznych prac modernizacyjnych i konserwacyjnych w rozdzielni głównej szpitala powiatowego w Mikołowie, planowane jest wyłączenie prądu w szpitalu. Zasilane zostaną jedynie najważniejsze miejsca konieczne do zabezpieczenia pacjentów szpitala. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, prosimy o niekierowanie pacjentów wymagających pilnego wykonania tomografii komputerowej (szczególnie podejrzewanych o udar mózgu) w godzinach 07:00 – 17:00 do Izby Przyjęć Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Centrum Zdrowia w Mikołowie

W dniu wczorajszym na kompleksach sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” przy ul. Akacjowej oraz ul. Okrężnej miała miejsce konserwacja sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej.

Pełen cykl konserwacji obejmował:
– oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń stałych,
– szczotkowanie w celu podniesienia włókien,
– spulchnienie górnej warstwy wypełnienia,
– końcowe szczotkowanie.

Informujemy, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach otrzymał z Fundacji JSW wsparcie w postaci darowizny, które zostało przeznaczone na wyposażenie „kącika malucha” w części pediatrycznej ośrodka zdrowia.

Wczoraj, 21 maja w obecności Prezesa Zarząd Fundacji JSW – Artura Dyczko, Koordynatora Biura Zarządu – Piotra Kijańskiego, Wójta Gminy – Marcina Kotyczki, Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza Spyry oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia – Tomasza Holeckiego nastąpiło oficjalne oddanie do użytku wyremontowanego i doposażonego pomieszczenia. Celem projektu było stworzenie przyjaznego otoczenia dla najmłodszych pacjentów.

Więcej na ten temat w majowym „Głosie Ornontowic”.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach serdecznie dziękuje Fundacji JSW za otrzymaną dotację.

TAURON Dystrybucja informuje, że na stronie internetowej www.tauron-dystybucja.pl znajduje się formularz z nową funkcjonalnością, za pomocą którego klienci TAURONA zgłaszają usterki i awarie zasilania dla konkretnego adresu (https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia/zglos-awarie). Ta funkcjonalność w formularzu wysyła do klienta smsem lub e-mailem informację zwrotną o etapie realizacji zgłoszenia. Wysyłka wiadomości jest poprzedzona autoryzacją kanału kontaktu w trakcie wypełniania formularza na stronie internetowej.

Odbiorca energii w momencie wpisywania danych sam decyduje, czy chce otrzymywać informację zwrotną o statusie swojego zgłoszenia.

Klient otrzymuje informacje od TAURONA na 3 etapach postępu prac przy usuwaniu awarii. Pierwsza wiadomość brzmi „Przyjęte do realizacji” i wysyłana jest po zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie. Kolejna to „Przekazane do realizacji” – taki komunikat jest wysyłany w momencie podjęcia działań przez służby techniczne spółki. Trzecia, najbardziej oczekiwana i podsumowująca działania firmy informacja, brzmi „Zakończone”.

Dzięki nowemu rozwiązaniu klient ma pewność, że jego zgłoszenie zostało wprowadzone poprawnie do systemu, a także dokładnie wie, na jakim jest etapie realizacji.

Zachęcamy do skorzystania z tej funkcjonalności przy zgłoszeniach awarii czy usterek zasilania.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Ornontowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Ornontowice raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta zwołana została na dzień 28 maja 2020 r.

Nad przedstawionym przez Wójta Raportem o stanie Gminy Ornontowice za 2019 rok przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy Gminy Ornontowice. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (czyli do 27 maja 2020 r. do godz. 17:00).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

LINK DO TREŚCI RAPORTU O STANIE GMINY ZA 2019 ROK: https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/21200484#

ZGŁOSZENIE do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Ornontowice za 2019 rok:

Do góry