Aktualności

Informacja z PCZK Mikołów odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 8 kwietnia, godz. 11.00:


Liczba osób ZARAŻONYCH koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 8 kwietnia, godz. 11.00: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 3 (2 mieszkańców Mikołowa oraz 1 mieszkaniec Orzesza).

Liczba osób POZOSTAJĄCYCH W KWARANTANNIE na dzień 8 kwietnia, godz. 11.00: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 41 (łącznie).


Informacja z PSSE Tychy odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 8 kwietnia, godz. 14.00:

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 3 (2 mieszkańców Mikołowa oraz 1 mieszkaniec Orzesza);

Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0 (łącznie);

Liczba osób poddanych kwarantannie (izolacji) domowej: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 41 (łącznie);

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: Gmina Ornontowice: 5; Powiat Mikołowski: 94 (łącznie).


– – – – – – – – – – –
Izolacja – odosobnienie osób chorych na chorobę zakaźną COVID-19 albo osób podejrzanych o chorobę zakaźną COVID-19.
Nadzór – odosobnienie osób zdrowych, pozostających w kwarantannie ze względu na narażenie na zakażenie, m.in. osób powracających z zagranicy.

Co zrobić, kiedy zauważymy u siebie niepokojące objawy choroby zakaźnej COVID-19?

W pierwszej kolejności skorzystaj z konsultacji telefonicznej!
W takim przypadku dalszy sposób postępowania ustalony zostanie indywidualnie po rozmowie z lekarzem.
Pamiętaj:

 • NIE zgłaszaj się do przychodni i poradni POZ!
 • NIE korzystaj z transportu publicznego!
 • Zadzwoń do najbliższej stacji sanepidu lub zgłoś się na oddział zakaźny do najbliższego szpitala.

I. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach
ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy, tel. 32 227 62 15

 • całodobowa infolinia na temat koronawirusa, tel. 517 497 829 oraz 512-370-717;

II. Szpital Specjalistyczny w Tychach
ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, tel. 32 325 53 04

 • oddział obserwacyjno- zakaźny, tel. 887 277 805;

III. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów, tel. 32 346 36 41

 • oddział obserwacyjno- zakaźny, tel. 797 189 603 oraz 32 346 36 41;

IV. Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu
Al. Legionów 49, 41-902 Bytom, tel. 32 281 92 44

 • oddział obserwacyjno- zakaźny, tel. 32 281 92 41 wew. 230.

INNE PRZYDATNE DANE KONTAKTOWE:

I. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie
ul. Konstantego Prusa 7, 43-190 Mikołów, tel. 112

 • dyspozytor, tel. 32 326 04 30 oraz 798 717 178;

II. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie
ul. Fryderyka Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 224 43 90

 • wsparcie psychologiczne w czasie epidemii, tel. 530 220 954 oraz 530 309 759;

III. Narodowy Fundusz Zdrowia

 • całodobowa infolinia na temat koronawirusa, tel. 800 190 590.

Drodzy Mieszkańcy

W związku koniecznością dostosowania gminnych instytucji do nowych wytycznych ze względu na stan epidemii chorobą COVID-19 informujemy, że Urząd Gminy jak i wszystkie gminne jednostki organizacyjne w dalszym ciągu są do odwołania zamknięte dla mieszkańców. W urzędzie przebywa ograniczona ilość pracowników, realizujących kluczowe obowiązki, a większość spraw załatwiana jest w sposób zdalny. Dlatego rekomendujemy ograniczenie przychodzenia do urzędu tylko w najpilniejszych sprawach niecierpiących zwłoki. W pierwszej kolejności należy bezwzględnie kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Od 6 kwietnia do odwołania funkcjonowanie Urzędu Gminy zostało dodatkowo ograniczone, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

W portierni Urzędu Gminy w dalszym ciągu funkcjonuje biuro podawcze, gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/wniosków zarówno do Urzędu Gminy, jak i do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, w podanych wyżej godzinach.

Jednocześnie przypominamy, że znajdujący się w tym samym budynku oddział bankowy prowadzi obsługę klienta od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00, a w godzinach pomiędzy 10.00 a 12.00  oddział bankowy obsługuje tylko osoby powyżej 65 roku życia.

Przypominamy, że zamknięte do odwołania są również „Świątynia Dumania – Park Archanioła”,  kompleksy Orlik, kompleks „Bulodrom”, wszystkie place zabaw oraz szalety gminne. Zakaz wstępu do odwołania dotyczy także Parku Gminnego oraz wszystkich siłowni zewnętrznych. Zawieszona zostaje także bezpłatna komunikacja gminna.

PRZYDATNE DANE KONTAKTOWE:

 1. Urząd Gminy – e-mail: ug@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 04; 
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej – e-mail: zgkiw@xl.wp.pl, tel. 32 336 12 33;
 3. 602 573 096 – dyspozytor funkcjonujący w sytuacjach alarmowych po godzinie 14.00;
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – e-mail: gops@ornontowice.pl, tel. 32 235 45 03;
 5. 794 403 158 – pracownik funkcjonujący w sytuacjach wymagających zapewnienia wsparcia, w szczególności osobom samotnym po 70 roku życia, niepełnosprawnym oraz przebywającym na kwarantannie, który przyjmuje zapotrzebowanie zakupu niezbędnych artykułów spożywczych oraz wykupu lekarstw na receptę;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny – e-mail: zsp@ornontowice.edu.pl, tel. 32 235 50 16;   
 • Arteria – Centrum Kultury i Promocji – e-mail: sekretariat@centrumarteria.pl;
 • Gminna Biblioteka Publiczna – e-mail: biborn@interia.pl;
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna – e-mail: swietlica@spwit.ornontowice.pl;
 • Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych – e-mail: zup.ornontowice@gmail.com;
 • PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) – tel. 32 723 16 41 – czynny wyłącznie we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 16.00 oraz w  soboty w godz. 9.00-13.00.
 • Gminny Ośrodek Zdrowia (pracuje od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze godzin, tj. 8.00 – 18.00) – rejestracja telefoniczna (od godz. 7.30): tel. 32 235 50 15 oraz 32 428 17 32. Bardzo wyraźnie rekomendujemy aż do odwołania unikania osobistych wizyt w poradni!

Ponadto informujemy, że celem usprawnienia komunikacji z pracownikami Urzędu Gminy przy realizacji spraw bieżących, zostały uruchomione poniżej wymienione dodatkowe skrzynki pocztowe do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasadniczym kanałem służącym przyjmowaniu oficjalnej korespondencji w formie elektronicznej jest platforma ePUAP lub SEKAP, w pozostałych przypadkach e-mail: ug@ornontowice.pl

 1. Wydział Finansowy i Budżetu – wfib@ornontowice.pl
 2. Wydział Organizacyjny – wo@ornontowice.pl
 3. Wydział Rozwoju i Inwestycji – wrii@ornontowice.pl
 4. Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami – wspigg@ornontowice.pl
 5. Referat Komunalny – rk@ornontowice.pl
 6. Referat Promocji i Informacji – rpii@ornontowice.pl
 7. Referat Zamówień Publicznych – rzp@ornontowice.pl
 8. Urząd Stanu Cywilnego – usc@ornontowice.pl
 9. Biuro Rady Gminy Ornontowice – rg@ornontowice.pl
 10. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – bizk@ornontowice.pl

Z wyrazami szacunku i z życzeniami zdrowia
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Urząd Gminy będzie indywidualnie podchodził do każdego przypadku na wniosek strony. Do końca czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem apeluje do mieszkańców Ornontowic o zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotne, wymagające wsparcia, które nie mają osób bliskich, czy rodziny o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki czy załatwienie drobnych spraw urzędowych.

Ponadto informujemy, że można zgłaszać takie osoby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach, gdzie uruchomiono wsparcie w formie: zakupy na telefon dla osób samotnych po 70 roku życia, które nie mają rodziny, przyjaciół lub sąsiadów, którzy mogliby udzielać takiego wsparcia.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach na czas zagrożenia koronawirusem zrobią niezbędne zakupy spożywcze, wykupią lekarstwa na receptę.

Prosimy zgłaszać się pod numer telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej: 32 235 45 03 lub 794 403 158, który będzie czynny w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.00 do 15.00.

Dowóz zakupów jest nieodpłatny, natomiast koszty zakupów pokrywa zamawiający.

Poniżej zamieszczamy komunikaty GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w związku z koronawirusem.

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch-2/

Komunikat dla podróżujących nr 33 Warszawa, 26 lutego 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-33-warszawa-26-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących nr 34 Warszawa, 27 lutego 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-34-warszawa-27-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących (nr 35) Warszawa, 28 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-35-warszawa-28-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących (nr 36) Warszawa, 29 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-36-warszawa-29-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących (nr 37) Warszawa, 1 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-37-warszawa-1-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących nr 39 Warszawa, 3 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-39-warszawa-3-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących nr 40 Warszawa, 4 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-40-warszawa-4-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/

Komunikat dla podróżujących nr 41 Warszawa, 5 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-41-warszawa-5-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/

Komunikat dla podróżujących nr 43 Warszawa, 7 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-43-warszawa-7-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/

Komunikat dla podróżujących nr 44 Warszawa, 9 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-44-warszawa-9-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/

Komunikat dotyczący kontroli sanitarnych na granicach: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-kontroli-sanitarnych-na-granicach/

Jak skutecznie dezynfekować ręce: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

Korzystanie przez dzieci i młodzież ze źródełek i fontann.

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce: https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dot. odwiedzin osób bliskich i wizyt przedstawicieli handlowych oraz medycznych w szpitalach (11.03.2020): https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-glownego-inspektora-sanitarnego-dot-odwiedzin-osob-bliskich-i-wizyt-przedstawicieli-handlowych-oraz-medycznych-w-szpitalach/

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego (12.03.2020): https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego/

Komunikat dla podróżujących nr 47 Warszawa, 12 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-47-warszawa-12-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Q&A dotyczące żywności i koronawirusa: https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/

Informacja o funkcjonowaniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla klientów: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-o-funkcjonowaniu-glownego-inspektoratu-sanitarnego-dla-klientow/

Zamknięte granice przed koronawirusem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zamkniete-granice-przed-koronawirusem/

Komunikat dla podróżujących nr 48 Warszawa, 15 marca 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-48-warszawa-15-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Komunikat dla podróżujących nr 50 Warszawa, 17 marca 2020: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-50-warszawa-17-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

#zadzwońdoseniora: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zadzwondoseniora/

Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal.Gov.pl: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-informacje-i-zalecenia-portal-gov-pl/

Komunikat dla podróżujących nr 51 Warszawa, 18 marca 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-51-warszawa-18-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Koronawirus. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-co-trzeba-wiedziec-o-kwarantannie/

Wstrzymanie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wstrzymanie-szczepien-obowiazkowych-w-ramach-programu-szczepien-ochronnych/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem/

Komunikat dla podróżujących nr 53 Warszawa, 20 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC) https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-53-warszawa-20-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzi-nowym-koronawirusem-sars-cov-2/

Komunikat dla podróżujących nr 54 Warszawa, 23 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-54-warszawa-23-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Komunikat dla podróżujących nr 55 Warszawa, 24 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-55-warszawa-24-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego – nie ma możliwości odmowy wykonania testów https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-nie-ma-mozliwosci-odmowy-wykonania-testow/

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus) https://gis.gov.pl/aktualnosci/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-pteilchz-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-chorob-zakaznych-i-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczace-postepowania-z-chorymi-zakazonymi-sars-cov-2-ktorzy-nie-wymagaja-hospitalizacji/

Komunikat dla podróżujących nr 56 Warszawa, 25 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-56-warszawa-25-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Komunikat dla podróżujących nr 57 Warszawa, 26 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/bez-kategorii/komunikat-dla-podrozujacych-nr-57-warszawa-26-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wyrobów piekarniczych https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-wyrobow-piekarniczych/

Ostrzeżenie przed ofertami dotyczącymi „przeciwwirusowych” produktów spożywczych https://gis.gov.pl/aktualnosci/ostrzezenie-przed-ofertami-dotyczacymi-przeciwwirusowych-produktow-spozywczych/

Komunikat dla podróżujących nr 58 Warszawa, 28 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-58-warszawa-28-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny https://gis.gov.pl/aktualnosci/glowny-inspektorat-sanitarny-przypomina-zasady-dotyczace-opuszczania-kwarantanny/

Komunikat dla podróżujących nr 60 Warszawa, 31 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-60-warszawa-31-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Koronawirus – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Osoby na kwarantannie a przesyłki pocztowe https://gis.gov.pl/aktualnosci/osoby-na-kwarantannie-a-przesylki-pocztowe/

Obowiązek zgłaszania chorób zakaźnych i zgonów z ich powodu https://gis.gov.pl/aktualnosci/obowiazek-zglaszania-chorob-zakaznych-i-zgonow-z-ich-powodu/

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

Produkty biobójcze wykazujące działanie wirusobójcze https://gis.gov.pl/aktualnosci/produkty-biobojcze-wykazujace-dzialanie-wirusobojcze/

Na czas epidemii koronawirusa odłóżmy aktywność fizyczną na dworze https://gis.gov.pl/aktualnosci/na-czas-epidemii-koronawirusa-odlozmy-aktywnosc-fizyczna-na-dworze/

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż pomimo wprowadzonych ograniczeń w pracy Urzędu Gminy, wszystkie sprawy urzędowe są realizowane przez pracowników na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym, w sytuacji, w której wymagane jest wydanie przez Wójta decyzji administracyjnej, postanowienia, zawiadomienia, to w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Zgodnie z art. 39 1 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie pisma może również nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni  jeden z następujących warunków:

 1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
 2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
 3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że w czasie Świąt Wielkanocnych (11 – 13 kwietnia 2020 r.) komunikacja organizowana przez ZTM funkcjonować będzie według dotychczasowych zasad, przyjętych w następstwie wprowadzenia stanu epidemii, obowiązujących od 16 marca 2020 r., z późniejszymi korektami.

W związku z bieżącymi zmianami rozkładów jazdy, wynikającymi z urzędowo wprowadzanych ograniczeń, za obowiązujący należy uznać komunikat o „Ograniczeniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku ze stanem epidemii“ publikowany na stronie ZTM, którego treść jest aktualizowana na bieżąco.

SZCZEGÓŁY: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1711/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż w związku z obecną sytuacją, realizacja projektu  „SAMODZIELNI NA PRZYSZŁOŚĆ – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN” nastąpi w terminie późniejszym.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że na podstawie art. 15 zzs i art. 15 zzr ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 31.03.2020 r. poz. 568), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zmienia się bieg terminów procesowych i sądowych.

Art. 15zzr. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów: 1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, 2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 3) przedawnienia, 4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, 5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Art. 15zzs.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 2) postępowaniach egzekucyjnych, 3) postępowaniach karnych, 4) postępowaniach karnych skarbowych, 5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia, 6) postępowaniach administracyjnych, 7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 8) kontrolach celno-skarbowych, 9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Link do ustawy: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/568.pdf#zoom=90

Do góry