Aktualności

Witamy na nowej stronie internetowej Gminy Ornontowice!

Przedstawiamy Państwu nową odsłonę strony internetowej Gminy Ornontowice!

Strona dostępna jest dla Państwa od stycznia 2017 roku.

Nadal pracujemy nad jej pełną sprawnością i zapewnieniem dostępu do pełnej informacji. W związku z tym udostępniamy również archiwalną wersję dotychczasowej strony Gminy Ornontowice, którą można znaleźć pod adresem: www.archiwalna.ornontowice.pl lub wybierając z menu Aktualności -> Archiwalna wersja strony.

Mamy nadzieję, że nowa strona przypadnie Państwu do gustu! Wszelkie uwagi prosimy składać klikając w zakładkę Kontakt.

25. Finał WOŚP – Sztab w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach

15 stycznia 2017 r. po raz dwunasty zagrała Orkiestra w Ornontowicach.

W tym roku na terenie Ornontowic kwestowało łącznie 25 wolontariuszy.

Zebrana przez Sztab kwota to: 21 598,25 zł.

Najwięcej pieniędzy w puszkach zebrały:
– Wiktoria Szwerthalter – 1105,03 zł.
– Katarzyna Szulgit – 1091,65 zł.
– Natalia Grzywok – 1023,34 zł.

Dziękujemy Wszystkim, którzy w niedzielę ofiarnie i z radością zagrali razem z nami w Ornontowicach na rzecz potrzebujących dzieci i seniorów.

Organizatorzy
Sztabu WOŚP
w Ornontowicach

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie zaprasza na szkolenie dla producentów rolnych i wszystkich zainteresowanych z powiatu mikołowskiego.

Szkolenie odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – Śmiłowicach ul. Gliwicka 85 – sala w hotelu AGRO

Tematyka szkolenia:

  1. ustawa o obrocie ziemią;

  1. ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wykładowcami będą pracownicy Agencji Nieruchomości Rolnej oddział Opole.

ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie wspólnie z Urzędem Gminy Ornontowice zapraszają na szkolenie dla producentów rolnych.

Szkolenie odbędzie się 15 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ornontowice sala posiedzeń Rady Gminy nr 301.

Tematyka szkolenia:

  1. Przepisy prawne dotyczące produkcji pierwotnej i wprowadzania jej do obrotu.

  1. Bioasekuracja w odniesieniu do ASF i grypy ptaków.

Wykładowcami będą pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM!

Uwaga! Szukamy właściciela pieska!

Tymczasowo piesek przebywa w przychodni weterynaryjnej. Jeśli nie odnajdzie się właściciel jutro psiak trafi do Schroniska Fauna w Rudzie Śląskiej.
Tel. 604 246 861.

Informujemy, że w dniach od 18.01.2017 r. do 31.01.2017 r. na stronie http://jst.mikolowski.pl/ w zakładce „Projekt” – „Produkty” (Dokumentacja techniczna dla kluczowej inwestycji w obszarze funkcjonalnym wynikającej z przeprowadzonej analizy) będą przeprowadzane konsultacje projektu zagospodarowania terenu (geometrii drogi S 5314) przygotowanej w ramach opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla inwestycji kluczowej na terenie powiatu mikołowskiego pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski”.

Dokumentacja projektowa jest opracowywana w ramach projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. opracowaniem i wypełnieniem ankiety. Informujemy, że ankiety wypełnione po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Link do ankiety: https://www.ankietka.pl/ankieta/257705/ankieta-konsultacyjna.html

 

 

 

Do góry