Aktualności

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Ornontowice, zaniepokojonymi narastającą ilością wstrząsów/tąpnięć na obszarze Ornontowic oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom informujemy, że władze Gminy Ornontowice podjęły następujące działania: 

– Wójt Gminy – Marcin Kotyczka wystosował pismo do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” celem uzyskania informacji wyjaśniających ww. zdarzeń;

– Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Nieużyła wystosował pisma do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” oraz Wyższego Urzędu Górniczego z zaproszeniem ich przedstawicieli na najbliższą sesję Rady Gminy, zwołaną na dzień 30.01.2020 r.

Po uzyskaniu stosownych odpowiedzi i wyjaśnień będziemy mieszkańców na bieżąco informować.

Wójt Gminy Marcin Kotyczka

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie zaprasza na szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin – szkolenie uzupełniające.

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2020 r. (czwartek), o godz. 9:00 w budynku MOK w Orzeszu.

Zapisy i kontakt pod nr tel. 509 372 394; e-mail: a.kijas@odr.net.pl

Koszt szkolenia: 90 zł od osoby.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia ważnego przez 5 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z planem na ferie w ARTerii😊
W ofercie znajdziecie:

🍿 bajkowe poranki
🖌 zajęcia artystyczne
📸 warsztaty fotograficzne
🧶 warsztaty z wyplatania makramy
🥁 warsztaty muzyczne z wykorzystaniem instrumentów: djembe, cajon, rury boomhackers, shakery

Plan na FERIE W BIBLIOTECE 2020 już jest !!! ❄️☃️❄️☃️

Zapraszamy dzieci w wieku od 4 lat (z wyjątkiem Bibliotecznych Animacji, które są kierowane tylko do dzieci w wieku 2-4 lat) 😍
Będziemy kleić, wycinać, rysować, bawić się, tańczyć i grać 😉

Obowiązują zapisy w bibliotece lub pod nr tel. 32 336 13 90.
https://www.bibliotekaornontowice.pl/gbp/?q=node%2F738

Wójt Gminy Ornontowice podpisał umowę o współdziałaniu przy realizacji Konkursu Ekologicznego dla klas VII i VIII szkół podstawowych. Stronami umowy są Powiat Mikołowski i Gminy wchodzące w jego skład.

Konkurs pt. „Drugie życie odpadów” realizowany będzie w ramach projektu pn.: „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”, zgodnie z celem strategicznym: „Infrastruktura społeczna oraz przestrzeń dostosowana do potrzeb obecnych i przyszłych mieszkańców obszaru funkcjonowania powiatu mikołowskiego” – sfera „Przestrzeń i Środowisko”.

Wszystkie zainteresowane osoby, zachęcamy do zapoznania się z projektem Akademia Ziemi Pszczyńskiej, który właśnie rusza. 

Celem projektu jest: aktywizacja młodych mieszkańców obszaru, stworzenie kompleksowej oferty zajęć pozalekcyjnych mających na celu przybliżenie dzieciom zamieszkującym tereny wiejskie, gdzie dostęp do atrakcyjnych i nowocześnie prowadzonych form zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony, lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego, niematerialnego, przyrodniczego), poszerzenia wiedzy przedmiotowej oraz podniesienia kompetencji miękkich ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przyszłości.

Wydarzenie składa się z:

A. trzech bloków zajęć: zajęcia psychologiczne, przedsiębiorczość oraz zajęcia prozdrowotne (w tym: dietetyka, pszczelarstwo, uważność i koncentracja oraz sport to zdrowie).
B. wydarzenia „Święto Akademii”, które odbędzie się na zakończenie projektu, jako podsumowanie tegorocznych działań Akademii Ziemi Pszczyńskiej.

Zajęcia w ramach Akademii Ziemi Pszczyńskiej realizowane będą w okresie luty – czerwiec 2020. Każdy uczestnik Akademii otrzyma gadżety promocyjne związane z projektem.

Na CAŁE wydarzenie przewidziany jest limit 60 uczestników w przedziale wiekowym 9-12 lat. Zgłaszając udział w wydarzeniu, uczestnicy zgłaszają się na WSZYSTKIE zajęcia organizowane w ramach wydarzenia.

Zajęcia odbywać się będą w Bojszowach (jedna grupa), Ornontowicach (jedna grupa) oraz w Pszczynie (2 grupy). Na każdą grupę przewidziany jest limit 15 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w działaniach Akademii Ziemi Pszczyńskiej jest BEZPŁATNY!
Uczestnikiem zajęć w Akademii Ziemi Pszczyńskiej mogą być tylko dzieci w przedziale wiekowym od 9 do 12 roku życia (uczestnicy z roczników 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 – na dzień składania formularza zgłoszeniowego dzieci z tego rocznika powinny mieć nieukończony 12 rok życia).

W razie wolnych miejsc na planowane zajęcia, możliwe jest dopuszczenie uczestników w wieku, poza tym przewidzianym w projekcie. Zgłoszenia te będą brane pod uwagę w drugiej kolejności (po zweryfikowaniu zgłoszeń uczestników w przedziale wiekowym 9 -12 lat).

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zamieszkiwanie na terenie działania Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”, tj. gminy: Ornontowice, Orzesze, Pawłowice, Wyry, Bojszowy, Bieruń, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna).

Szczegóły: https://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1219,akademia-ziemi-pszczynskiej-ruszyly-zapisy,artykul,wiadomosci.html?fbclid=IwAR21CjBemDX2XsMIWOtIFwP1XtJdezEDKx2dZrmc-ivGYOLNwaQkBsm3z5A

Plakat: https://www.lgdziemiapszczynska.pl/public/pliki/2020_01/plakat_informacyjny_akademia_ziemi_pszczynskiej.pdf

Źródło: https://www.lgdziemiapszczynska.pl/

13 marca (piątek) od godz. 12:00 rozpoczynamy Dni Kariery, podczas których przedstawimy ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Ponadto w ramach Dni Kariery odwiedzą nas doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie i zaprezentują bogatą ofertę doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży na rok 2020.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie oferuje w ramach Dni Kariery konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców na terenie poszczególnych szkół. W trakcie spotkań możliwe będą rozmowy z doradcami zawodowymi poradni oraz badania diagnozujące zainteresowania, uzdolnienia młodych ludzi. Ich celem będzie określenie predyspozycji zawodowych, a co za tym idzie udzielenie wsparcia przy podejmowaniu decyzji odnośnie dalszego kierunku kształcenia oraz określenia ścieżki kariery. W trakcie indywidualnych spotkań możliwe będzie również uzyskanie informacji na temat: poszczególnych zawodów – czynności zawodowych, wymagań psychofizycznych, ścieżek kształcenia, sposobów poszukiwania pracy oraz przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Do góry