Aktualności

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice
zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 16:00
w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: PORZĄDEK

Przypominamy wszystkim wyborcom Okręgu Nr 11, że w najbliższą niedzielę, tj. 20 stycznia br. w naszej gminie przeprowadzane będą wybory uzupełniające do Rady Gminy Ornontowice.

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej mieścić się będzie w budynku Urzędu Gminy na I piętrze. Głosowanie będzie się odbywało nieprzerwanie w godzinach: 7.00 – 21.00. Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych.

Z uwagi na POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, zaleca się:

– ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

– stosowanie się do zaleceń lekarskich,

– unikanie przewietrzania pomieszczeń na czas trwania ostrzeżenia,

– ograniczenie wykonywania prac powodujących zapylenie np. stosowanie dmuchaw, prace wyburzeniowe itp.,

– ograniczenie stosowania kominków,

– korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.

KOMUNIKAT:
pow_ryzyko_przek 150 PM10 18.01.2019 (1)

Do góry