Jesteś tutaj:

Miesiąc: Wrzesień 2017

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że Gmina Ornontowice znalazła się wśród Laureatów I Konkursu ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO EDYCJA REGIONALNA 2016.

W kategorii: Gmina wiejska gmina Ornontowice zdobyła 2. miejsce.

Szczegóły: https://anagmis.files.wordpress.com/2017/09/prezentacja_wojewc3b3dztwo_c59blc485skie.pdf

https://anagmis.wordpress.com/

 

Od 3 października trwają badania ankietowe sprawdzające jak mieszkańcy w Gminie Ornontowice przemieszczają się do pracy, szkoły czy na zakupy. Ankieterzy realizują wywiady w 52 gospodarstwach domowych. Badanie jest całkowicie anonimowe, co oznacza, że żadne informacje zebrane podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby.

Zebrane wyniki zostaną wykorzystane do zbudowania modelu ruchu, który posłuży do usprawnienia działania systemu komunikacji zbiorowej w tym: efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, planowania przebiegu nowych dróg samochodowych, kolejowych
i rowerowych oraz rozbudowy stref mieszkaniowych i gospodarczych. Ponadto wspomogą one tworzenie nowych połączeń komunikacyjnych i punktów obsługi pasażerów a także przyczynią się do zminimalizowania negatywnego wpływu systemu transportowego na środowisko.

Dodatkowe informacje nt. Studium dostępne są też na stronie internetowej projektu www.studiumtransportowe.pl.

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Każdy ankieter będzie posiadał imienny identyfikator, a w razie wątpliwości jego tożsamość będzie można potwierdzić pod numerem bezpłatnej infolinii KZK GOP: 800 16 30 30 lub na stronie internetowej projektu www.studiumtransportowe.pl w zakładce „Sprawdź ankietera”.

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy informuje mieszkańców, którzy są zainteresowani nabyciem nieodpłatnie jednego kompostownika na trawę, a jeszcze się nie zapisali, że zbieranie zapisów zostało przedłużone do 15 października br. Mieszkańcy mogą zapisywać się przychodząc do Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy (pok. nr 413), zadzwonić na numer (32-235-45-45) bądź też wysłać taką informację na adres: zgzg@op.pl.

Od początku września br. Zakład uzbierał 126 zapisów. Ilość ta stanowi ok. 10% wszystkich zadeklarowanych nieruchomości. W związku z czym bardzo zachęcamy pozostałych mieszkańców do zapisywania się na kompostowniki.

W październiku br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-17:00.

Uwaga!

Publikujemy zdjęcia psa przyjętego z terenu Gminy Ornontowice w dniu 15.08.2017 (obecnie pies znajduje się w Schronisku dla Zwierząt “FAUNA” w Rudzie Śląskiej).

Do góry