Jesteś tutaj:

Miesiąc: Wrzesień 2017

W ramach kampanii edukacyjnej „ORNONTOWICE segregują” dzieci i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach wzięli udział w konkursach ekologicznych zorganizowanych przez Urząd Gminy.

Złożono 114 prac w tym 32 przedszkolaków, 74 uczniów klas I-VII i 8 uczniów klas gimnazjalnych.

Komisja konkursowa dokonała oceny i wyłoniła laureatów:

W ekologicznym konkursie plastycznym pt. „Wszystkie dzieci segregują śmieci” nagrodzono prace:

W kategorii wiekowej: 5 -latki

Miejsce I:Liwia Mora

Miejsce II: Mateusz Hanslik

Miejsce III: Wojciech Bylica

Wyróżnienie:Hanna Zając

W kategorii wiekowej: 6-latki

Miejsce I:Adam Szczurek

Miejsce II: Natalia Jeleniewicz

Miejsce III: Mateusz Rymarczyk

Wyróżnienie:Marlena Siedlaczek

 

W ekologicznym konkursie pt. „Jak wykorzystać śmieci pokażą ci dzieci” nagrodzono prace:

W kategorii wiekowej: klasy I-III

Miejsce I:Rafał Spyra

Miejsce II: Jakub Nowak

Miejsce III: Emilia Płotczyńska

Wyróżnienie:Kryspin Śliwiński

W kategorii wiekowej: klasy IV-VII

Miejsce I:Magdalena Niczyporuk

Miejsce II: Wiktor Skowroński

Miejsce III: Nikola Fojcik

Wyróżnienie:Mateusz Płotczyński

 

W ekologicznym konkursie pt. „Krótkie opowiadanie o segregacji odpadów” dla uczniów klas gimnazjalnych nagrodzono prace:

Miejsce I:Wiktoria Kalabis

Miejsce II: Monika Malcherczyk

Miejsce III: Wiktoria Jonak

 

Wręczenie nagród odbyło się 27 września br. w Urzędzie Gminy. Gratulujemy!

Prace będzie można obejrzeć podczas wystawy, która rozpocznie się 2 października i potrwa do 5 października br. w sali ARTerii. Możliwość zwiedzania w godzinach pracy ARTerii. Serdecznie zapraszamy!

 

Przypominamy, iż od czerwca br. obowiązują nowe przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Istotna zmiana dotyczy wymiarów drzew, które można usunąć bez zezwolenia.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Jeżeli drzewa rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i obwód pnia przekroczy ww. wymiary, wtedy konieczne jest zgłoszenie do Urzędu zamiaru usunięcia drzewa.
Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:
– imię i nazwisko wnioskodawcy,
– oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
– rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Po zgłoszeniu chęci wycinki, Urząd Gminy w terminie do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, będzie dokonywał oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządza się protokół. Następnie Wójt w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. W przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez organ, może nastąpić usunięcie drzewa. W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Informujemy, że została podpisana umowa na wykonanie prac pielęgnacyjnych pięciu drzew gatunku dąb szypułkowy rosnących wzdłuż ul. Nowej w Ornontowicach, wchodzących w skład pomnikowej alei „Dęby Ornontowickie”. Wykonawca zgodnie z umową ma 30 dni na wykonanie prac.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 80% wartości kosztów zadania.

29 września br. obchodzimy 5. rocznicę ustanowienia Św. Michała Archanioła Patronem Miejscowości i Gminy Ornontowice.

Przypomnijmy sobie, jak do tego doszło.

Dokładnie 29 czerwca 2011 roku Rada Gminy Ornontowice przyjęła Uchwałę zawierającą oświadczenie o ustanowieniu Św. Michała Archanioła Patronem Gminy oraz ustanowieniu dnia 29 września Świętem Patrona Gminy. Wybór trafny, ponieważ Święty Michał Archanioł od prawie 800 lat nieprzerwanie towarzyszy i opiekuje się mieszkańcami Ornontowic w neogotyckim kościele i parafii pod tym samym wezwaniem. W okresie reaktywowania gminy uchwalono herb, na którym znajduje się orzeł górnośląski oraz Św. Michał Archanioł.

Po podjęciu uchwały wystąpiono ze stosownym wnioskiem do Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej, zawierającym prośbę o poparcie przez Arcybiskupa wyboru Św. Michała Archanioła jako Patrona Gminy Ornontowice oraz potwierdzenie tego wyboru przez Kongregację do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W maju br. kancelaria Urzędu Gminy Ornontowice otrzymała od Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie, mocą uprawnień przyznanych jej przez Papieża Benedykta XVI, pismo potwierdzające, iż wniosek z jakim zwrócili się duchowieństwo i wierni naszej gminy jest jak najbardziej słuszny i w związku z tym Kongregacja przychylając się do prośby stwierdziła, iż Święty Michał Archanioł jest Patronem  u Boga Miejscowości i Gminy Ornontowice.

29 września 2012 r. o godz. 18.00 podczas uroczystej Mszy Świętej, koncelebrowanej przez Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolitę Katowickiego, Święty Michał Archanioł został ogłoszony Patronem Ornontowic.
W trakcie Mszy Św. Metropolita Katowicki abp Wiktor Skworc wręczył ornontowickim władzom samorządowym dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

 

Z okazji 5. rocznicy ustanowienia Patronatu serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą celebrowaną w intencji mieszkańców Ornontowic w piątek 29 września br. o godz. 17.00.

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznej edycji inicjatywy Okno Kariery. Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i jest realizowane w ramach Powiatowej Synergii Rozwoju Zawodowego. W tym roku, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z naszego obszaru, proponujemy udział w DEBACIE OKSFORDZKIEJ.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 października br. w Pszczynie. W pierwszym dniu odbędzie się test eliminacyjny i warsztaty w grupach z udziałem wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w drugim dniu odbędzie się debata dwóch zespołów wyłonionych w ramach eliminacji.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 9.10.2017 r., szczegółowe informacje, znajdą Państwo w zał. regulaminie oraz na plakacie.

Zachęcamy do udziału!

regulamin debaty 2017 Okno Kariery

Do góry