Jesteś tutaj:

Miesiąc: Sierpień 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach

informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów.

Formy oferowanej pomocy:


STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM przyznawane miesięcznie na rok szkolny dla uczniów i słuchaczy kolegiów (nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia), zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice, w których gospodarstwie domowym dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej – 514 zł na osobę w rodzinie;

ZASIŁEK SZKOLNY przyznawany jednorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji losowej w rodzinie ucznia lub słuchacza (do ukończenia 24 roku życia) zamieszkałego na terenie Ornontowic, niezależnie od miesięcznej wysokości dochodu.

Wnioski można składać do 15 września 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Zapraszamy do wspólnego czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Fragmenty będą odczytywane przez członków Towarzystwa Miłośników Ornontowic. Wstęp wolny!
W razie niepogody impreza w sali ARTerii w Ornontowicach.

UWAGA! Każdy, kto przyniesie egzemplarz książki „Przedwiośnie” /celem uzyskania pamiątkowej pieczęci/, otrzyma od nas UPOMINEK.

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: porządek

Do góry