Jesteś tutaj:

Autor: Beata Kilka

W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach przekazujemy w załączeniu plakat o badaniu ankietowym przeprowadzanym w gospodarstwach rolnych o symbolu R-r-zb (Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku) przeprowadzanym w dniach 10  – 22 sierpnia 2018 r.

 

badania R-r-zb

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach przy ul. Żabik 9 lok. 9 informuje, iż w Ośrodku przyjmowane są wnioski na:

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018 / 2019

 • świadczenie dobry start (300+)
 • świadczenie wychowawcze (Program 500+)
 • świadczenie z funduszu alimentacyjnego
 • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Od 1 lipca 2018 r. wnioski można składać elektronicznie za pomocą:

 • bankowości elektronicznej – najprostszy sposób – czyli po zalogowaniu się na stronę swojego banku należy wejść w zakładkę 500 + lub 300 + wypełniamy formularz i wysyłamy do GOPS Ornontowice,
 • portalu Emp@tia (serwis zewnętrzny) posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP
 • PUE ZUS 

Więcej informacji na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-nakowosc-elektroni/

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski można składać papierowo w następujących godzinach:

Poniedziałek : 8:00 – 14:30
Wtorek : 8:00 – 14:30
Środa : 8:00 – 16:30
Czwartek : 8:00 – 14:30
Piątek: Wnioski nie będą przyjmowane

Wzory wniosków na świadczenia są do pobrania na stronie MRPiPS:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach poszukuje kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Nabór ma charakter ciągły.

Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Obowiązki kuratora:

 • opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • zabezpieczenie w miarę możliwości jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
 • doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych,
 • reprezentowanie podopiecznego i zarządzanie jego majątkiem tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu.

Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora

Uwaga ! Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żabik 9 lok. 6 i 9

43 – 178 Ornontowice

Tel. 32/ 235 45 03

Jeżeli poszukujesz działki lub mieszkania nie zwlekaj i zapoznaj się z ofertą sprzedaży w Ornontowicach.

 • niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z 6 działek o łącznej powierzchni 0,7212 ha przy ul. Skośnej. Grunty są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone są pod usługi, takie jak: obiekty handlowe – handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

 • niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z 4 działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami: 2933/60, 3372/60, 3374/60, 3377/60 o powierzchni 4,2667 ha przy ul. Działkowej. Przeznaczenie podstawowe terenu to zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlowe-handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

 • niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z 4 działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami 2296/181, 504/180, 503/179, 502/179 o powierzchni 0,9232 ha pomiędzy ul. Zachodnią a Myśliwską w Ornontowicach.

 • nieruchomość lokalowa nr 203 zlokalizowana w budynku wielorodzinnym przy ul. Żabik 13. Lokal usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, WC.

 • nieruchomość lokalowa nr 104 zlokalizowana w budynku wielorodzinnym przy ul. Żabik 9. Lokal usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z WC.

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości i mieszkań można sprawdzić na stronie internetowej http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/015/004

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami w godzinach pracy Urzędu Gminy, pod numerem telefonu (32) 33 06 229

Do góry