Jesteś tutaj:

Autor: Ewa Naczyńska

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmian w załączniku do Uchwały nr XXIX/247/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice , zmienionej Uchwałą nr V/42/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

2 sierpnia 2019 r.w sali MDK odbyły się uroczystości związane ze Świętem Policji Garnizonu Mikołowskiego.
Komendant wojewódzki policji nadinspektor Krzysztof Justyński oraz nowy komendant mikołowski nadkomisarz Dariusz Klimczak wręczyli policjantom awanse, a przy współudziale włodarzy samorządów Powiatu Mikołowskiego także nagrody dla pracowników cywilnych komendy powiatowej.
Przedstawiciele samorządów oraz zaproszeni goście, tradycyjnie zamiast kwiatów, podarowali na ręce komendanta pluszaki, które policjanci przekażą dzieciom z domu dziecka.

W obchodach uczestniczyli także przedstawiciele Gminy Ornontowice – Wójt Marcin Kotyczka oraz Przewodniczący Rady Henryk Nieużyła.

Czytaj więcej „Święto Policji”

Do góry