Jesteś tutaj:

Autor: Ewa Naczyńska

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II  – (informacyjny i operacyjny).

Ostrzeżenie obowiązuje: Od godz. 9.00 dnia 17.12.2019 r. do godz. 24.00 dnia   17.12.2019 r.

W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.

Zaleca się podjęcie następujących środków operacyjnych:

  1. Rozszerzona akcja informacyjno-ostrzegawcza skierowana do ludności zwłaszcza do grup osób szczególnie narażonych,
  2. Zaleca się ograniczenie stosowania kominków,
  3. Zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorczej zamiast indywidualnej.
Treść komunikatu: pow. o przekroczeniu 100 PM10 dn. 17.12.2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali ARTerii odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne z Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i Operatorem Projektu.

Prosimy, aby na spotkanie przybyli właściciele/osoby podpisujące umowy, gdyż poproszeni Państwo zostaniecie o dopełnienie formalności, które leżą po stronie Wykonawcy, a wynikają z Prawa budowlanego.

Proszę przynieść z sobą kopie rachunków za energię elektryczną za ostatni pełny okres rozliczeniowy (rok).
Szanowni Mieszkańcy,

dziękuję Państwu za aktywny udział w badaniu ankietowym, celem

którego było poznanie Państwa preferencji co do potrzeby wdrożenia w przyszłości budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski wymaga pewnego przygotowania formalnego i realizacji odpowiedniej procedury, dlatego poznanie Państwa zdania i zapotrzebowania w tym obszarze jest dla mnie – jako Wójta Gminy Ornontowice – cenną wskazówką.

Wychodząc naprzeciw przyszłym działaniom, treść ankiety została tak skonstruowana, by dać możliwość wypowiedzenia się Mieszkańcom co do realizacji któregoś z wymienionych w katalogu zadań już w roku 2020. Poniżej prezentujemy podsumowanie wyników ankiet. Wynika z nich, że największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się dwie propozycje, tj. budowa Tężni solankowej – inhalatorium na wolnym powietrzu oraz Fit Park – Street Workout do ćwiczeń, „małpi gaj” do zabawy. Inwestycje te zostaną poddane bardziej szczegółowej analizie: lokalizacyjnej i kosztowej, na podstawie której będziemy starali się proponować ich wpisanie do budżetu gminy na rok 2020 lub 2021.

Z poważaniem,
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

Podsumowanie ankiet FO

Do góry