Jesteś tutaj:

Autor: Ewa Naczyńska

Informujemy, że w okresie wakacji (lipiec-sierpień) Gmina Ornontowice nie wykupiła dla uczniów w wieku 7-16 lat będących mieszkańcami gminy darmowych przejazdów na liniach autobusowych (dawniej KZK GOP Katowice). W okresie wakacyjnym przejazd z kartą ŚKUP nadal będzie możliwy ale po zakupieniu biletu przez podróżującego.

Ponadto informujemy, że na ogłoszenie Urzędu Gminy w sprawie wyrażenia chęci korzystania przez mieszkańców gminy z karty ŚKUP (z zakodowaną zniżką) odpowiedziało 13 osób.

Po uzyskaniu dodatkowych informacji o możliwości wykupienia uprawnień na okres wrzesień-październik br. będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wójt Gminy Ornontowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice, z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 7b, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice.

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.0074.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. do pobrania poniżej:

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, zmienionej Uchwałą Nr VI/54/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 marca 2019 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Kampania informacyjna dotycząca jakości połączeń w sieciach operatorów sieci komórkowych prowadzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

Zdecydowana większość z nas używa telefonu komórkowego. Niestety nie zawsze udaje się zrealizować połączenie z innym użytkownikiem lub jakość połączenia jest niewystarczająca do przeprowadzenia rozmowy. Często zdarza się to jeśli jesteśmy w pomieszczeniu zamkniętym i by zrealizować połączenie trzeba wyjść na zewnątrz budynku. Przy zawieraniu umowy z operatorem nie zawsze zostajemy wystarczająco poinformowani o rzeczywistym zasięgu sieci komórkowej w rejonie naszego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, a przedstawiane przez operatora mapy zasięgu są jedynie teoretyczne i dotyczą zasięgu w przestrzeni otwartej. Co robić w takich sytuacjach?

Czytaj więcej „Używasz wzmacniacza telefonii komórkowej? – Kampania informacyjna Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

Do góry