Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2017 r.o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: porządek.1

W dniu 3 kwietnia 2017 r. Gmina Ornontowice podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Ochronę kasztanowców rosnących na terenie Parku Gminnego. Umowa dotacji (w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych) obejmuje ochronę 9 drzew gatunku kasztanowiec biały, przed szkodnikiem – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Celem zadania jest zmniejszenie populacji szkodnika i jego eliminacja, co przyczynia się do zachowania żywotności kasztanowców i poprawy ich kondycji.
Realizacja zadania obejmuje: trzykrotny montaż taśm lepowych na pniach kasztanowców, służących do wyłapywania szkodnika; trzykrotny montaż na pniach drzew wabików feromonowych mających na celu zwabianie samców szrotówka; zdjęcie opasek lepowych oraz uporządkowanie terenu.

 

Sekcja skatowa MIFAMA Mikołów zaprasza na IV Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Mikołowskiego w Skacie w piątek 5 maja 2017 roku o godzinie 17.00 w restauracji Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a.

  • 3 serie po 32 rozdania
  • wpisowe od drużyny – 100 zł
  • nagrody turniejowe – 100% wpisowego

Drużyny 4-osobowe. W drużynach mogą występować tylko gracze reprezentujący Gminy Powiatu Mikołowskiego (decyduje miejsce zamieszkania). Udział drużyn i zawodników spoza Powiatu jest wykluczony. Rozgrywki zgodnie z regulaminem PZSkat (za wyjątkiem ramszów).

Zapisy do 3 maja 2017 r., tel. 506 96 96 93.

Regulamin Turnieju Skata

Do góry