Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

Informacja dot. XLVI sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). W obradach Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyło 81 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), reprezentujących 135 gmin i powiatów członkowskich Związku.

Więcej: komunikat prasowy

Zdjęcie: archiwum ŚZGiP

 

Zmarł Tadeusz Rosa,  prezes Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Powrót” w Mikołowie. Miał 69 lat.

Był autorem wielu przedsięwzięć i akcji o charakterze profilaktycznym, szczególnie wśród młodzieży. Założył m.in. Szkołę Liderów, w której młodzi ludzie uczą się jak skutecznie promować wśród rówieśników życie wolne od substancji psychoaktywnych. Był organizatorem m.in. cyklicznych dyskotek „Potrafię bawić się bez używek”, seminariów  trzeźwościowych, Festiwalu Poezji i Piosenki „Krokus”, spartakiady sportowej i „Łańcucha Czystych Serc”. Tadeusz Rosa organizował wyjazdy Szkoły Liderów do Sejmu RP. Założył Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy.

Poza działalnością profilaktyczną  tworzył bazę pomocową dla osób dorosłych uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy.

Jako wieloletni prezes Stowarzyszenia regularnie współpracował z Gminą Ornontowice.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 14 czerwca o godz. 11.00 w Bazylice w Mikołowie.

Zdjęcie: Internet

 

 

Do góry