Aktualności

Wszystkie informacje związane z organizacją zbliżających się wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego są na bieżąco zamieszczane i aktualizowane w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy (www.bip.ornontowice.pl) w zakładce:

WYBORY:

Wybory samorządowe 2018 – informacje ogólne http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/17918198

Wybory samorządowe 2018 w Ornontowicach  http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/16589453

Kodeks wyborczy  http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/026/010

a także na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej przy boisku GKS Gwarek, w pobliżu ul. Zwycięstwa 7b (za wyjątkiem Kodeksu wyborczego z uwagi na jego obszerność – 259 stron).

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” informuje, iż zakończył się pierwszy nabór wniosków o powierzenie grantów, dedykowany w głównej mierze organizacjom pozarządowym. W odpowiedzi na ogłoszony nabór do biura LGD wpłynęło łącznie 18 wniosków, z czego do dofinansowania wybrano 16 z nich, na łączną kwotę 192 507,00 zł. Na ich podstawie LGD opracuje wspólny projekt grantowy, który następnie wraz ze złożonymi wnioskami zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego celem oceny.

Już teraz informujemy, iż kolejny nabór na granty planujemy przeprowadzić we wrześniu br., w ramach przedsięwzięcia nr 11 – Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej – zasoby materialne, infrastruktura. W ramach przedmiotowego naboru przewiduje się możliwość wyposażenia podmiotów działających w sferze dziedzictwa lokalnego. O szczegółach będziemy Państwa informować już niebawem. Zachęcamy zainteresowane podmioty do śledzenia strony internetowej Stowarzyszenia – www.lgdziemiapszczynska.pl

Obecnie zostały ogłoszone kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach tzw. projektów indywidualnych – szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1055,nabor-wnioskow-w-okresie-9-23-04-2018-r,artykul,wiadomosci.html

O dwa miesiące dłużej, czyli do końca maja br. dzieci i młodzież do lat 16 mogą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, po tym terminie przejazdy będą możliwe tylko z kartą ŚKUP z zakodowaną 100% ulgą uczniowską, która już dziś obowiązuje dla gmin metropolii.

W przypadku gmin spoza metropolii, w tym Gminy Ornontowice zakodowanie 100% ulgi będzie możliwe po podpisaniu z KZK GOP Katowice umowy na wykup usługi polegającej na wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów. Dlatego też na dzień dzisiejszy mieszkańcy Ornontowic mogą składać wnioski o wydanie karty ŚKUP ale bez zakodowania 100% ulgi. Obecnie ustalane jest ostatecznie brzmienie umowy pomiędzy KZK GOP Katowice a Gminą Ornontowice. O terminie podpisania umowy i tym samym uruchomieniu 100% ulgi dla dzieci z Ornontowic poinformujemy Państwa na stronie internetowej.

Informacje – KARTA ŚKUP:

Potwierdzenie zamówienia karty należy zachować w pliku elektronicznym na komputerze i/lub wydrukować. Będzie ono potrzebne, jeżeli w trakcie odbioru karty pojawią się niezgodności danych lub karta nie zostanie dostarczona.

Przypominamy, że przy odbiorze karty niezbędne jest okazanie legitymacji szkolnej (na tej podstawie następuje weryfikacja poprawności danych na karcie – w tym ulgi). Wybór miejsca odbioru zależy tylko i wyłącznie od pasażera. Na stronie internetowej znajduje się wykaz Punktów Obsługi Klienta www.portal.kartaskup.pl, w których można złożyć wnioski lub odebrać karty ŚKUP.

Źródło: https://www.mzk.pl/informacje-w-sprawie-zarzadzenia-dotyczacego-tzw-dni-smogowych/

Miejski Zarząd Komunikacji informuje, że w dniu 12.01.2018 r. podpisane zostało tzw. Porozumienie smogowe z udziałem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz organizatorów transportu publicznego.

W oparciu o wyżej wymienione porozumienie Prezydent Miasta Tychy wydał w dniu 15.01.2018 r. Zarządzenie zgodnie z którym w dniach smogowych osoby, które okażą przy kontroli biletów dowód rejestracyjny samochodu osobowego mogą podróżować za darmo autobusami i trolejbusami MZK Tychy wraz z jedną osobą towarzyszącą. Komunikat w tej sprawie będzie ogłaszany każdorazowo na stronie internetowej MZK Tychy z jednodniowym wyprzedzeniem w oparciu o otrzymaną prognozę.

Do góry