Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy

Grafika promocyjna z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:

Zarządzenie nr 0050.0847.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla dwóch drzew stanowiących pomniki przyrody:

Zarządzenie nr 0050.0848.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla dwóch drzew stanowiących pomniki przyrody: