Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Radny Adam Widenka

Informujemy, że w dniu 4 marca w godzinach 16.00-17.00 dyżur będzie pełnił radny Adam Widenka – Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. 316 (UG Ornontowice, II piętro).

Jednocześnie przypominamy, że Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nieużyła pełni dyżur w każdą środę w godzinach 16.00-17.00.

Z kolei dyżur radnych z Klubu „Dla Ornontowic” odbywa się raz w miesiącu, w każdy drugi wtorek miesiąca, w godz. 16.00-17.00 w Izbie Regionalnej w ARTerii CKiP.

Dodatkowe informacje: Biuro Rady Gminy, tel. 32 3306221.

Jak co roku, w miesiącu marcu, Urząd Gminy przeprowadza badanie satysfakcji klienta zewnętrznego. Wyniki prowadzonego badania ankietowego będą cennym materiałem poglądowym na temat funkcjonowania Urzędu jak i potrzeb związanych z podniesieniem poziomu świadczonych usług.

Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej Gminy i osób odwiedzających nasz Urząd o czynne włączenie się do akcji badawczej poprzez wypełnienie ankiety, którą można pobrać w budynku Urzędu Gminy lub drukując załącznik do tej informacji.

Wypełnione kwestionariusze prosimy wrzucać do urny znajdującej się w holu na parterze budynku Urzędu (obok drzwi wejściowych). Ankiety w formie elektronicznej można przesłać na adres: ug@ornontowice.pl.

Termin składania ankiet upływa z dniem 31 marca bieżącego roku. Zapraszamy do współpracy, Państwa opinie stanowią cenną informację wykorzystywaną do poprawy jakości pracy Urzędu.

Do pobrania: Ankieta

Miło nam poinformować, że wczoraj, tj. 28.02.2020 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego GKS “Gwarek” Ornontowice wybrano zarząd Klubu na kadencję 2020-2024.

Stoją od lewej: Tomecki Grzegorz – skarbnik, Nieradzik Paweł – wiceprezes, Zdrzałek Krzysztof – prezes zarządu, Noga Jan – wiceprezes, Oszek Krzysztof – sekretarz.

Więcej nt. Walnego Zebrania w lutowym “Głosie Ornontowic”.

Dziś, tj. 24 lutego w Urzędzie Gminy Ornontowice odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników.

Program szkolenia obejmował:

-propozycje PROW 2014-2020,
-dopłaty do dobrostanu zwierząt,
-dofinansowanie do wapniowania gleb: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb przez ich wapnowanie”.
-Nowy Rynek Towarów Rolno-Spożywczych Platforma żywnościowa,
-Program Rolno-Środowiskowo-Klimatyczny w ramach PROW 2014-2020.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie oraz Urząd Gminy Ornontowice.

Do góry