Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

2. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice,

3. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:
1. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach,

2. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

3. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, zmienionej Uchwałą Nr VI/54/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 marca 2019 r.;

2. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice;

3. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4. w sprawie projektu Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Ornontowice na lata 2019-2023

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice;

2. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Ornontowice na lata 2019-2023;

3. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, zmienionej Uchwałą Nr VI/54/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 marca 2019 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, zmienionej Uchwałą Nr VI/54/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 marca 2019 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do góry