Aktualności

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza na spotkanie autorskie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim, które odbędzie się 7 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach. Wstęp wolny! Spotkanie odbędzie się w ramach projektu “Biblioteka na tropie zbrodni – spotkania z kryminałem”.

Szczegóły: http://bibliotekaornontowice.pl/gbp/?q=node/565

Od czerwca do listopada 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach, w partnerstwie z Fundacją Szafa Gra i we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice, będzie realizowała projekt pt. “Niecodzienne spotkania z książką, czyli warsztaty teatralno-literackie dla dzieci”.

Zadaniem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych, stosując alternatywną formę czytania w postaci małego spektaklu teatralnego.

W ramach zadania zorganizujemy dla dzieci interaktywne spektakle teatralno-literackie oraz warsztaty z podstaw aktorstwa, ilustracji i opowiadania, tworzenia scenariuszy opowieści, scenograficzno-plastyczne i reżyserskie, prowadzone przez wykwalifikowane osoby z dziedziny teatru, pedagogiki teatru, animacji kulturalnej i plastyki. W wyniku tych działań powstaną mini-spektakle lokalnych opowieści w konwencji teatru Kamishibai, które dzieci zaprezentują przed mieszkańcami, a w czytelni biblioteki zostanie zorganizowana wystawa fotograficzna.

Celem zadania jest poprawa dostępu do książki poprzez działania teatralne i literackie zarazem oraz wzmocnienie pozycji biblioteki w środowisku lokalnym jako instytucji animującej kulturę czytelniczą i teatralną, ze wskazaniem na jej twórczy charakter.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Partnerstwo dla Książki 2017.

Wszystkim Dzieciom składamy serdeczne życzenia!

Dużo szczęścia, uśmiechu i radości,

samych dobrych ocen w szkole i beztroskiej zabawy!

 

Serdecznie zapraszamy na Dzień Dziecka do Amfiteatru Parkowego.

Na małych i dużych czekają liczne atrakcje:

15.00 – Gry, zabawy, pokaz mażoretek, warsztaty szczudlarskie, Duże Szachy, konkursy, animacje;

17.00 – Koncert piosenki dla dzieci;

17.30 – Spektakl dla dzieci pt. ” Teo, śląski dinozaur”.

 

 

 

Informacja z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Przekazujemy informacje przesłane przez Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu rejestrów: TERYT i REGON. W załączeniu skan folderu informacyjnego (załącznik 1) pt.: „Rejestr TERYT i rejestr Regon w Internecie”, w którym znajdują się informacje na temat kanałów dostępu do danych rejestrów urzędowych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz krótki opis dostępnych za ich pomocą funkcjonalności.

W folderze znajdą Państwo również adres nowej witryny internetowej rejestru TERYT uruchomionej 31 marca 2017 r., pod którym dostępne są m. in. zmodernizowane funkcje przeglądania, pobierania czy wyszukiwania danych. Tym samym zaprzestano utrzymywania dotychczasowych rozwiązań służących udostępnianiu danych z rejestru TERYT dedykowanych użytkownikom indywidualnym. Użytkownikom systemowym rekomenduje się korzystanie z uruchomionej w 2015 r. usługi sieciowej – Interfejsy API.

Jednocześnie, mając na uwadze czas potrzebny na dostosowanie się do nowych rozwiązań (zmiana formatu plików XML), w nowej witrynie rejestru TERYT w zakładce:

Pobieranie – pliki pełne”(http://eteryt.stat.gov.pl→Baza TERYT→Dla użytkowników indywidualnych→Pobieranie→Pliki pełne) pod odnośnikiem „Katalog ulic – pliki pełne wg dotychczasowej struktury xml” lub bezpośrednio pod adresem:

http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/pobieranie/pliki_pelne_dodatkowy.aspx, została udostępniona podstrona, która umożliwia użytkownikom indywidualnym pobieranie plików z katalogiem ulic w dotychczasowym formacie XML.

Pliki zamieszczane we wskazanej wyżej lokalizacji będą aktualizowane zgodnie z cyklem aktualizacji katalogu ULIC do 29 września 2017 r. Po upływie tego terminu pliki będą dostępne wyłącznie w formacie XML zastosowanym w nowej opcji pobierania.

Załącznik nr 1 – folder informacyjny GUS pt. Rejestr TERYT i rejestr REGON w Internevie.(6692516_4874338)

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest każdego roku 27 maja, w rocznicę wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Do góry