Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

Agresywny pies wysyła znaki ostrzegawcze:

– ma zjeżoną sierść,

– położone uszy,

– sztywne nogi,

– uniesiony ogon,

– warczy, szczeka, pokazuje zęby, skacze dookoła osoby, którą osacza.

Co wtedy zrobić:

– stań, nie uciekaj (pies ma instynkt pościgu i złapania ofiary – jest przecież potomkiem wilka),

– nie patrz psu w oczy,

– nie okazuj strachu,

– nie odwracaj się, zwłaszcza jeśli pies jest duży, bo gdy skoczy na Ciebie, może Cię przewrócić,

– stań do psa bokiem, na lekko rozstawionych nogach, to pozwoli Ci utrzymać równowagę,

– staraj się przyjąć pozycję żółwia, ochronisz te części ciała, które zwykle gryzie pies (brzuch, pachwiny i twarz).

Jak uniknąć agresywnego psa:

Pamiętaj! Pies nigdy nie atakuje niesprowokowany. Prowokacją do ataku może być Twoje bezpośrednie zachowanie. Przyczyną ataku jest też często niewłaściwy sposób, w jaki pies został wychowany i brak odpowiedniej opieki lub to, że miał on złe doświadczenia w kontaktach z ludźmi. Najważniejsze to pilnować małych dzieci i uczyć je respektu do zwierząt. Według przeprowadzonych badań, przyczyną większości podobnych zdarzeń jest zbytnia ufność poszkodowanych i niedbalstwo właścicieli. Niebezpieczne jest zostawianie małych dzieci sam na sam z psem. Dzieci powinny też unikać zaczepiania psów, w szczególności bezpańskich i zdziczałych.

Rady:

– nie wchodź na cudzą posesję, gdzie przebywa mieszka pies,

– traktuj poważnie tabliczki z napisami np.: „Tutaj ja pilnuję” i „Uwaga zły pies”,

– pies nie jest zabawką, nie wolno go ciągnąć za uszy, ogon, czy wkładać mu palców do oczu,

– na spacerze nie wolno spuszczać psa ze smyczy i należy pamiętać, że powinien on mieć kaganiec.

Pozycja „na żółwia”

 


Pozycja „bądź jak drzewo

Ustaw się bokiem do psa,  sztywno na nogach, ręce trzymaj blisko ciała. Nie patrz na psa i stój nieruchomo.  Nie uciekaj.

Przypominamy mieszkańcom gminy o  zabezpieczeniu posesji przed ewentualną ucieczką psów. Zwiększy to bezpieczeństwo innych osób, a w szczególności dzieci chodzących do szkoły.

Przekazujemy informację dot. planowanych wyłączeń energii elektrycznej:

Ornontowice: Grabowa 6 do 66; Akacjowa 4a do 4b.

Rozpoczęcie: 18/10/2017 08:30:00
Zakończenie: 18/10/2017 12:00:00

Ornontowice: Bukowa; Żabik ; Miarki ; Klonowa ; Zamkowa.

Rozpoczęcie: 20/10/2017 08:30:00
Zakończenie: 20/10/2017 12:00:00

Szczegóły: http://www.tauron-dystrybucja.pl/

Serdecznie zapraszamy na ARTeryjne Zaduszki – 4 listopada, godz. 17:00, sala ARTerii CKiP.

Jak co roku wspominać będziemy zmarłych artystów, którzy zapisali się w historii muzyki rockowej. Imprezę poprowadzi Dawid Ozga.

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/692718360919326/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

 

 

 

Przypominamy informację Wójta Gminy, która ukazała się na stronie gminy Ornontowice w dniu 21 września br. („Co się dzieje w sprawie dzików? Informacja Wójta”).


W związku z licznymi skargami oraz informacjami mieszkańców w zakresie przebywających na terenie Ornontowic dzików, informuję, że gmina od początku zaistnienia problemu podejmuje działania, mające na celu ograniczenie ich liczebności. Temat ten jest dobrze znany pracownikom Urzędu Gminy odpowiedzialnym za bezpieczeństwo mieszkańców oraz zarządzanie kryzysowe gminy.

Wielokrotnie prowadzone były spotkania i rozmowy z przedstawicielami kół łowieckich oraz Nadleśnictwa celem znalezienia jak najbardziej skutecznego rozwiązania problemu.

Podejmowane są różne działania, m.in. w toku jest procedura na zakup preparatów odstraszających dziki typu HUKINOL i innych preparatów, które będą rozmieszczane w miejscach pojawiania się dzików.

Ponadto zakupiono ogrodzenie elektryczne tzw. ,,elektryczny pastuch”, który jest instalowany w miejscach wskazanych przez mieszkańców (obecnie zainstalowany jest na posesji przy ul. Orzeskiej). Okresowo przewidywana jest dalsza zmiana lokalizacji elektrycznego ogrodzenia.

Poprzez lokalne media kierowane są apele do mieszkańców o niewyrzucanie odpadów organicznych, zamykanie pojemników na śmieci oraz wykaszanie miejsc wokół posesji, mogących służyć za potencjalne legowiska dzików.

Biorąc pod uwagę fakt, że dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych efektów, złożono wniosek do Starosty Mikołowskiego o wydanie decyzji administracyjnej, dotyczącej odstrzału redukcyjnego zwierzyny (dzików). W lipcu br. Urząd Gminy otrzymał odmowną decyzję Starosty, od której w ustawowym terminie odwołano się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, wnioskując o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Staroście.

W dniu 18 września br. do tut. Urzędu Gminy wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o uchyleniu w całości decyzji Starosty Mikołowskiego i konieczności ponownego jej rozpatrzenia przez organ I instancji (tj. Starostę Mikołowskiego) w trybie pilnym.

Tak więc postępowanie jest w toku i mamy nadzieję, że tym razem Gmina Ornontowice uzyska zgodę na podjęcie stosownych działań.

Drodzy Mieszkańcy! Problem z przebywaniem dzików na terenach zabudowanych nie dotyczy tylko Ornontowic. Pragnę nadmienić, że gmina może działać tylko w granicach prawa i zgodnie z przepisami. Temat ten na pewno nie jest obojętny władzom samorządowym i zapewniam, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, które pomogą rozwiązać tę trudną sytuację.

Wójt Gminy

Kazimierz Adamczyk

Uwaga!

W dniu 4 października br. Starosta Mikołowski zwrócił się do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach o opinię w sprawie wydania zezwolenia na odstrzał redukcyjny zwierząt. W chwili obecnej Gmina Ornontowice oczekuje na dalszy przebieg sprawy, w tym na wydanie decyzji Starosty w sprawie odstrzału redukcyjnego dzików.

Do góry