Aktualności

Na prośbę Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Wojewody Śląskiego uprzejmie informujemy, iż pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Na portalu można znaleźć m. in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych. Głównym założeniem przy tworzeniu portalu było przedstawienie często skomplikowanych treści w sposób zrozumiały dla obywateli.

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka organizuje coroczny konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”.

Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego.

W tegorocznym konkursie bierze udział projekt zrealizowany w naszej Gminie pn. Budowa bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu w rejonie Parku Gminnego w Ornontowicach.

W związku z powyższym zapraszamy do głosowania internetowego pod adresem: https://npp.slaskie.pl/vote/npp–edycja-2018 .

Możliwość oddania głosów do dnia 31.07.2018r.

Dziękujemy za oddany głos!

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 21 czerwca br. została podpisana umowa oraz przekazano plac budowy na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ornontowicach. Prace budowlane rozpoczną się w miesiącu lipcu br.

Przedmiotem niniejszego zadania jest montaż urządzeń rekreacyjnych, edukacyjnych i sprawnościowych wraz z nawierzchnią bezpieczną, montaż nowych elementów małej architektury, wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej i izolacyjnej.

Termin wykonania zadania: do 31.08.2018r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Urząd Gminy Ornontowice przyjmie do pracy osobę na stanowisko referenta/inspektora w Wydziale Rozwoju i Inwestycji na umowę na czas określony (około 1 roku) w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika.
Chętnych posiadających wykształcenie co najmniej średnie techniczne lub wyższe prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 33-06-217 do dnia 31.07.2018 r.

TAURON informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Ornontowice:

Zamkowa 1, 20,

Leśna 5 f, 7, 9, 21, 23 a, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 48,

Cyprysowa 1, 9, 35.

Rozpoczęcie: 2018-07-04 08:00
Zakończenie: 2018-07-04 17:00

KONTAKT:

991 – Dla dzwoniących z obszaru działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.; bezpłatnie, całodobowo.

32 303 0 991 – Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.; połączenia płatne wg stawek operatora, całodobowo.

https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia

Do góry