Aktualności

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 27 września 2017 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu porządek1

Samorząd Województwa Śląskiego uchwałą nr V/37/11/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku wystąpił z inicjatywą powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Powołanie Sejmiku jest szansą dla młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy młodzieży w naszym regionie, możliwością wyrażania opinii, zgłaszania postulatów oraz podejmowania działań na rzecz swojego środowiska.

W związku z powyższym do 30 września br., można zgłaszać kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Kandydatem na radnego Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia następujące warunki:

  • mieszka w województwie śląskim,

  • ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 roku życia,

  • posiada status ucznia lub studenta.

Młodzieżowy Sejmik składał się będzie z 62 radnych wybieranych na podstawie zgłoszeń złożonych przez:

  • rady młodzieżowe – 45 radnych,

  • samorządy studenckie – 10 radnych,

  • osoby indywidualne – 7 radnych.

Szczegółowo całą procedurę wyborczą określa Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego dostępny na stronie http://mlodzi.slaskie.pl/content/regulamin-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego.

Ponadto w nawiązaniu do powyższej informacji Wojewoda Śląski pismem z dnia 18 września 2017 roku zaprasza młodych ludzi z terenu województwa śląskiego na warsztaty młodzieżowe „Czy młodzi chcą samorządzić”, które rozpoczną się 12 października 2017 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach o godzinie 9:30.

Tego samego dnia – bezpośrednio po warsztatach – odbędą się losowania wcześniej zgłoszonych kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

W warsztatach może wziąć udział każdy uczeń lub student z województwa śląskiego, a w szczególności kandydaci do Młodzieżowego Sejmiku. Warunkiem udziału jest przesłanie zeskanowanego, wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres email: mlodzi@slaskie.pl do dnia 2.10.2017r. oraz dostarczenie oryginału zgłoszenia w dniu warsztatów. Formularz zgłoszeniowy na warsztaty dostępny jest na stronie: http://mlodzi.slaskie.pl/content/czy-mlodzi-ludzie-chca-samorzadzic. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy warsztatów, po ich zakończeniu, będą mieli możliwość nieodpłatnego zwiedzania Muzeum Śląskiego do godziny 20:00.

Kolejnym etapem działań w ramach projektu będzie wyjazdowe, dwudniowe szkolenie – „Akademia Młodych Liderów” dla nowo wybranych radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, które odbędzie się 13-14 października 2017 roku w Koszęcinie. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony młodzieżowym radnym w dniu ogłoszenia wyników wyborów.

Zwieńczeniem wcześniejszych wydarzeń będzie inauguracyjna, uroczysta sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w Sali Sejmu Śląskiego, zaplanowana na 17 października 2017 r. na godz. 13:00. O godzinie 17:00 odbędzie się w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach przy ul. Rynek 10 koncert Miuosha, który będzie dopełnieniem uroczystości inauguracyjnych. Dla każdego uczestnika warsztatów organizatorzy przygotowali bezpłatny bilet na koncert.

http://mlodzi.europ.pl/content/uchwala-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego

Załącznik 1 do regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że Rada Gminy Ornontowice w dniu 23 sierpnia 2017r. podjęła Uchwałę Nr XXXIV/285/17 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Ornontowice”, jak również Uchwałę Nr XXXIV/286/17 w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice.

W obecnym regulaminie stypendium specjalne można uzyskać wyłącznie:

– za uzyskanie wysokich ocen,

– za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

– za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego, zarówno dla uczniów jak i dla studentów składać należy w siedzibie tut. Urzędu do dnia 15 października każdego roku za osiągnięcia uzyskane w ukończonym roku szkolnym/akademickim.

Poniżej zamieszczamy skany i druki dokumentów:

1). Uchwała Nr XXXIV/285/17 Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Ornontowice”

2). Uchwała Nr XXXIV/286/17 Rady Gminy Ornontowice w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice

3). druk wniosku o przyznanie stypendium specjalnego -PDF

4). druk wniosku o przyznanie stypendium specjalnego – odt (do edycji)

5). druk oświadczenia o zamieszkiwaniu – PDF

6). druk oświadczenia o zamieszkiwaniu – odt (do edycji)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

XXXIV_285_17_lokalny program

XXXIV_286_17_regulamin_stypendia

WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego

WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego

załącznik_oświadczenie_
załącznik_oświadczenie_

W dniu 19 września br. w ramach kampanii edukacyjnej ORNONTOWICE segregują, firma REMONDIS zorganizowała dla dzieci niecodzienny pokaz.

5- i 6-latki z naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wzięły udział w prelekcjach prowadzonych przez Panią Katarzynę Rymarz oraz Panią Beatę Furmanowicz z firmy REMONDIS, dzięki którym utrwaliły wiedzę w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Maluchy uczestniczące w konkursach zdobyły nagrody.

Największą jednak atrakcją był pokaz pracy śmieciarki, która na tę okoliczność zaparkowała przed szkołą. Dzieci miały okazję zobaczyć jak funkcjonuje pojazd; niektóre z nich nawet zasiadły za kierownicą. Każde dziecko otrzymało słodki poczęstunek.

Dziękujemy firmie REMONDIS za przeprowadzenie pokazu. Mamy nadzieję, że ta krótka lekcja segregowania odpadów spodobała się naszym maluchom i zaszczepiła w nich chęć dbania o środowisko.

W październiku minie 6 lat odkąd Koleje Śląskie świadczą swoje usługi. Z tej okazji zorganizowane będą dwa bezpłatne przejazdy specjalne trasami, które na co dzień nie są uczęszczane przez pociągi pasażerskie.

Propozycje powinny szczególnie przypaść do gustu entuzjastom kolejnictwa i miłośnikom infrastruktury industrialnej naszego regionu. Pierwszy przejazd zaplanowano na sobotę 23 września. Trasa będzie prowadzić z Katowic do Ornontowic na tereny Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk”.

Szczegóły: https://kolejeslaskie.com/przecieramy-industrialne-szlaki/

 

Do góry