Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Parku Gminnego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach
Wykonanie Kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Klasztornej

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Północ oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Ornontowicach przy ul. Solarnia/Myśliwska